سامانه های خبری
  آزادیخواهان مشهد  
  پیک نت  
  خبرگزاری جبهه دمکراتیک  
  پیک ایران  
  امروز  
  ایران امروز  
  ایسنا  
  گزارشگر  
  خبر گزاری کار  
  بی بی سی  
  ایران خبر  
  خبر نامه گویا  
  خبر گزاری جبهه دموکراتیک  
 
ليست سايتها
  نهضت آزادي  
  گويا  
  تكتاز  
  هادي خرسندي  
  نيمروز  
  جبهه متحد دانشجویی  
  نبوی آن لاین  
  سايت مبارزان  
  مهندس طبرزدی  
  شورای فرهنگی  
  ایران امید  
  آژانس خبری آینده سازان  
  نشریه 18 تیر  
  و ...  
 
تماس و چت
ارسال پيغام بهYahoo Messenger یا هو مسنجر دفتر طوس
 
رادیوهای برون مرزی
  رادیو صدای ایران  رادیو صدای ایران  
  رادیو فردا  رادیو فردا  رادیو فردا  
  رادیو یاران  
 
آرشیو سایت
  06/01/2003 - 07/01/2003  
  07/01/2003 - 08/01/2003  
  08/01/2003 - 09/01/2003  
  09/01/2003 - 10/01/2003  
  10/01/2003 - 11/01/2003  
  11/01/2003 - 12/01/2003  
  12/01/2003 - 01/01/2004  
  01/01/2004 - 02/01/2004  
  02/01/2004 - 03/01/2004  
  03/01/2004 - 04/01/2004  
  04/01/2004 - 05/01/2004  
  05/01/2004 - 06/01/2004  
  06/01/2004 - 07/01/2004  
  07/01/2004 - 08/01/2004  
  08/01/2004 - 09/01/2004  
  09/01/2004 - 10/01/2004  
  10/01/2004 - 11/01/2004  
  12/01/2004 - 01/01/2005  
  01/01/2005 - 02/01/2005  
  صفحه اصلی  
  براي دريافت کتاب «سیر تحول و عوامل بحران مداوم آن» اثر دکتر حسن ماسالی اينجا را کليک کنيد
 
  براي دريافت کتاب « اقتدارگرايان عليه حقوق بشر » اثر حشمت الله طبرزدي اينجا را کليک کنيد
 
 

Free All Political Prisoners in Iran NOW
رفراندوم چرا و چگونه؟عباس امير انتظام

25 آذر 1383 وب سایت رسمی مهندس عباس امير انتظام
هموطنان عزيز همه به خوبي با شرايط حاکم برکشورمان آشنايى داريد ، در بيست وچهارسال گذشته حاکم بودن يك تفکر خاص که همانا سماجت در استقرار نظام دينى بوده است ، باعث گرديده که ملت ما دچار سرنوشتي متفاوت از آنچه که در تاريخ چند هزارساله خود تجربه کرده است بگردد. در اين دوران اعمال و رفتاري به نام خدا ودين اسلام انجام گرفته که باکمال تأسف نتايج حاصل از آن بيش از همه ضربه به دين اسلام بود ولاغير. آنچه که امروز در مملکت ما مي گذرد نتيجه بيست وچهار سال حکومت ديكتاتورى مذهبي است که همگي شاهد آن هستيم و نيازى به شرح جزئيات آن نمىبينم. شما خود شاهد بوديد وهستيدکه طي اين سالها اينجانب نيز يكى از هزاران انساني بودم که بخاطر وطن پرستي ودفاع از آزادي عمر خود را در پشت ميله هاي زندان گذرانده ام. ولي من در اين مرحله زماني خاص مايل نيستم درباره جزئيات اين دوران و ستمي که برملت ما که من نيز عضو کوچکي از آن هستم وارد آمد گفتگو کنم . لذا آنچه که براي من مهم است و باور دارم که براي فرد فرد ملت ايران نيز مهم باشد آگاهي از وضعيت موجود وخروج از بحران حاکم است. ملت ما در سال هزاروسيصدوهفتادوشش يعنى زماني که آقاي خاتمي بابيانات و افکار تازه اي به عنوان كانديداى رياست جمهوري وارد ميدان مبارزه شدند تصور نمود که با اهداف بيان شده از سوي ايشان مي تواند نخستين گام درراه نجات ورسيدن به مردم سالاري را بردارد و از ورطه هولناکي که در آن فرو رفته است ، بيرون آيد. اما با کمال تأسف تجربه پنج سال اخير نشان داد که آقاي خاتمي قادر نبوده با همه افکار متفاوتي که مطمئنا در سر دارد ، آن قدم هاي اصلي را درراه انجام اصلاحات و رسيدن به آزادي ملت ايران بردارد. گناه از ايشان نيست بلکه گناه از نظامي است که ايشان در آن نظام قرار گرفته اند. ايشان در دو ماه گذشته در دو مصاحبه مطالبي را گفتند و تکرار کردند که مجددا باعث ايجاد اميدوارى احتمالي در مردم شد و ما در آينده نزديكى شاهد خواهيم بود که آقاي خاتمي لايحه اصلاح قانون اساسي را به مجلس ارائه بدهند و مجلس شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام تصميماتى را بگيرند که مطمئنا نخواهد توانست راه حل نهايى براي مشکلات ملت ايران باشد. تأكيد مىنمايم که نظرات و گفته هاي من و شما مردم بزرگ ايران در راستاي مخالفت با دين اسلام نيست بلکه بلعکس در راه ايجاد مصونيت براي آن است . ما هزينه هاي سنگين وخسارات جبران ناپذيرى را تحمل کرده ايم و بهاي تمامي اين مصائب را نيز پرداخته ايم.هدف ما کنار گذاشتن دين نيست بلکه جلوگيرى از توهين بيشتر به اسلام ، مقدسات واعتقادات دينى مان است که همگي پاي بند به آنها هستيم. من به اشاره تاريخ متوسل مي شوم وشما را در جريان حکومت سيصد ساله كليسا در اروپا قرار مي دهم که در آن دوران نه تنها قدمي در جهت آزادي ، امنيت ، پيشرفت علم و دانش برداشته نشد بلکه فجايعى رخ داد که اروپا را سيصد سال از دنياى خودش عقب نگه داشت . ديگر تجربه بيست وچهار ساله گذشته کافي است که فرسنگها از آنچه که بوديم عقب تر رفتيم تا چه رسد به مقايسه آنچه که بايد باشيم. من از شما مي خواهم که به دولت آقاي خاتمي ، به مجلس وبه مسئولين حکومت تفهيم نماييد که اصلاح قانون اساسي مشکل ما را حل نمي کند . ما درباره قانون اساسي صحبت نمىكنيم و آنچه که براي ما مهم است و با صداي بلند به مردم ايران و جهان مىگوييم نوع حکومتي است که برما حاکم است. ما مىخواهيم به طور مسالمت آميز و با نظارت سازمان ملل و كليه نهادهاي حقوق بشر از مردم ايران سئوال شود که آيا علاقه مند به تداوم رژيم مذهبي هستند يا مايل به برپايى رژيم مردم سالاري مي باشند ؟ ما نمي توانيم در دنياى کنوني باتوجه به تجربيات گذشته و تجارب سيصد سال حکومت كليسا پاسخي براي عقب ماندگيهاى بيست و چهارسال گذشته پيدا كنيم ، جز اينكه بگوييم کساني که به نـام رهبران اين نظام بر ما حکومت مي کنند براي عصر حاضر خلق نشده اند . ما اصلاح قانون اساسي را نمىخواهيم . ما حذف يا کاهش اختيارات شوراي نگهبان ويا ولايت فقيه و يا مجمــع تشخيص مصلـحت نــظام وحتي رئيس جمهور را نمىخواهيم. ما خواهان انجام رفراندمي هستيم که طي آن فقط دو سئوال در مقابل ملت ايران قرار بگيرد وملت بتواند آزادانه جواب بدهد. تداوم حکومت مذهبي يا رژيم مردم سالار با نظارت سازمان ملل متحد . ما از آقايانى که قدرت را در دست دارند و بر مردم حکومت مي کنند و مدعي هستند که ملت ايران پشتيبان آنان است مىخواهيم آنقدر آزاده و منصف باشند که اجازه بدهند رفراندومي براي ادامه نظام جمهوري اسلامي ايران يا ايجاد نظام دموکراسي در اين کشور انجام شود. اگر آقايان اطمينان به نتيجه چنين همه پرسي دارند چرا بايد از انجام يك رفراندوم وحشت داشته باشند ؟ رفراندوم صرفا به طور مسالمت آميزاجازه مي دهد که مردم در ترسيم سرنوشت خود سهيم باشند . به حاکمان زمان بايد گفت که ملت ايران نمي خواهد خود را برآنها تحميل کند بلکه اين آنها هستند که با عدم قبول انجام يك رفراندوم در ايران خودشان را بر هفتاد ميليون نفر مردم ايران تحميل کرده اند وشرايطى در کشور به وجود آورده اند که با کمال تأسف باعث سرافکندگي مردم ايران گرديده است.بايد گفت :" اى مسئولين نظام، بگذاريد غرور ملي اين سرزمين به جايگاه حق خويش بازگردد. شما اگر حتي واقعا مدعي جانشينى بنيانگذار اين نظام هستيد به ياد آوريد که ايشان در سخنراني معروف روز بهشت زهرا از نظام گذشته ايراد گرفتند که اگر به رأي پدران ما استناد مىكنيد آنها حق نداشتند براي ما تكليف معلوم کنند وحالا فراموشتان نشود که بيش از نيمى از جمعيت فعلي کشورما در سال پنجاه وهفت يا نبودند ويا دوران کودکي را سپري مي کردند. مردم ايران از آنچنان بلوغ فکري برخوردار بوده و قدرت تشخيص دارند که آنچه را که بخواهند مي توانند آزادانه انتخاب نمايند. اگر آزادانه به تداوم نظام جمهوري اسلامي رأي بدهند مطمئن باشيد که من هم که يكى از بزرگترين قربانيان نظام هستم و مورد ظلم و تعدي و تبعيض واقع شده ام از رأي مردم اطاعت و پيروى خواهم کرد. اما اطمينان داشته باشيد که اگر اجازه ندهيد مسلما مردم ايران اين حق را از شما خواهند گرفت و من به هيچ وجه مايل نيستم که اين طلب حق با خشونت توام بشود. من پيرو مصدق و گاندي بوده و معتقد به همزيستى صلحجويانه و حل مسالمت آميز مسائل سياسى واجتماعي ايران عليرغم بينشهاى گوناگون در آن هستم . من مي خواهم همه ملت ايران اعم از زن ومرد براي رسيدن به دموکراسي برابري و براي ايجاد محيطى مملو از امنيت و آزادي دست به دست هم دهند و براي ساختن ايرانى آزاد تلاش کرده و يارى رسانند. من از هموطنانم تقاضا مي کنم و قوياً مي خواهم که هرگز تسليم زور نشوند ضمن اينكه هرگز نمي خواهم ملت ايران با شما وارد جنگ شوند و من با همه وجودم از اين مقابله جلوگيرى خواهم کرد. ولي از شما هم مي خواهم تسليم حقيقت شويد و به رأي مردم ايران احترام بگذاريد. به آنها اجازه دهد که سرنوشت خويش را خود تعيين کنند . ما امروز در آغاز قرن بيست ويكم در جهاني زندگي مىكنيم که با پيشرفتهاى بسيار عظيم در زمينه هاي تکنولوژي ، علمي و دانش روبرو هستيم . ملت و کشور ما در دوران حکومت بيست وچهارساله شما جزو عقب افتاده ترين کشورهاي دنيا در آمده است . در آمد سرانه ملت ما درسال پنجاه وهفت بالغ بر 1625 دلار بود ولي در دوران شما ودر سال هفتادوپنج تا ميزان ۱۵۰ دلار تقليل يافت و بعدها که به دليل اضافه شدن قيمت نفت در آمد سرانه کشور به نزديك هزار دلار رسيد شما منت آنرا بر سر ملت گذارديد. اين شما بوديد که مردم ايران را وادار به دادن يك ميليون ودويست هزار نفر شهيد و قرباني و جانباز نموديد واجازه داديد مملکت به ويرانى كشيده شود. در حالي که خود شما اکثرأ در کمال رفاه ، آسايش و امنيت زندگي مي كرديد . بياييد دست از اين اعمال غير خداپسندانه برداريد . اعمالي که باعث فقر وبدبختي وفساد و فحشاي ملت ايران شده است. اعمالي که باعث شک وترديد ملت مسلمان ايران نسبت به دين مبين اسلام شده است. فراموشتان نشود ملت ما قبل از سال هزاروسيصدوپنجاه وهفت مسلمان بوده اند ولي امروز به مسلماني و اسلام مورد علاقه شما شک دارند. بياييد در خيابانها بگرديد و شرايط مملو از فساد و فقر وبدبختي ملت ايران را از نزديك نظاره كنيد. تعداد زندانيان در زمان شما به چهل برابر طبق گفته رئيس سازمان زندانهاي کشور افزايش يافته است . اين مصيبت ناشي ازاعمال غيرمنطقي است که شما بر ملت ما تحميل کرده ايد که من نمي خواهم بيش از اين وارد جزئيات آن بشوم. جزئيات را تاريخ ايران در خودش ثبت کرده و در زمان مقرر به اطلاع همگان خواهد رساند. من از شما بازهم مي خواهم که به انجام رفراندوم براي انتخاب نوع حکومت در ايران تن بدهيد و از هموطنانم مي خواهم که هرگز فريب پيشنهاد همه پرسي جهت اصلاح قانون اساسي و يا افزايش اختيارات رياست جمهوري را نخورند زيرا هرگز اين اختيارات نخواهد توانست راه سعادت ملت ايران را هموار نمايد". ما تنها در زماني مىتوانيم موفق شويم و در دنياى امروز ايران نوينى را بنيان بگذاريم که سرنوشت آن توسط خود ملت ايران تعيين گردد. ما پس از انجام رفراندوم با نظارت سازمان ملل متحد بدون شک تقاضاي يك حکومت موقت را خواهيم کرد که آن حکومت آزاديهاى فردي ، اجتماعي، ايجاد احزاب وگروهها و سازمانها را براي بيان آزادانه عقايد جهت تمام اقوام و براي تمام افرادي که با زبانهاي مختلف تکلم مي کنند و براي تمام افرادي که داراي اديان مختلف و اعتقادات متفاوت هستند بوجود خواهد آورد . در آن دوران سازمانها ، احزاب ، گروهها و افراد خواهند توانست برنامه هاي نوسازي ايران را به اطلاع مردم برسانند و در انتخابات بعد که با نظارت سازمان ملل متحد انجام خواهد شد ملت ايران به گروهها ، احزاب و يا اشخاصي که مورد اطمينان آنها هستند رأي خواهند داد و خودشان در تعيين سرنوشت خويش دخالت خواهند کرد. من از تمام هموطنانم استدعا مي کنم که پايمردى کنند ، چه زن چه مرد براي احقاق حقوقشان در ميدان سياست بمانند . شما ملت بزرگوار بياييد و به طريق مسالمت آميز وبا رفتاري انساني ، ثابت كنيد که وارث به حق تمدن ديرينه ايران هستيد . اين شما هستيد که با استمداد از تاريخ کهن خود و با صبر و بزرگواري و متانت ، مقاومت کرده و در ميدان سياست باقي خواهيد ماند و مصرانه از نظام جمهوري اسلامي و دولت آقاي خاتمي خواهيد خواست که براي انجام يك همه پرسي مردمي فقط براي انتخاب بين دو نظر يعنى تداوم رژيم مذهبي يا ايجاد رژيم مردم سالار ، با نظارت نهادهاي بين المللي اقدام کند. من براي همه شمــا آرزوي موفقيت مي کنم وبه شما اطمينان مي دهم تا آخرين لحظه حياتم در ميدان سياست ايران و در کنار شما باقي خواهم ماند و در هرکجا که باشم براي پيروزي شما ، براي آزادي شما ، براي برقراري امنيت شما و براي رسيدن شما به حکومت دموکراسي تلاش خواهم کرد. زنده باد ايران - زنده باد ملت ايران وزنده باد آزادى عباس اميرانتظام آبانماه ۱۳۸۱ ------------------------ رفراندوم چرا و چگونه؟ پيرو بيانيه هاي مورخ 26 اسفند 1381 در خصوص برگزاري رفراندوم و در جهت شفاف سازي هر چه بيشتر مواضع ديدگاههاي خود و با هدف بهره مندي از نظريات انديشمندان و فرهيختگان, علاقه مندان, جوانان و امكان برقراري گفتگو بين اقشار مردم و جريانهاي اجتماعي سياسي, فرهنگي, توضيحات تكميلي زير در رابطه با پيشنهاد رفراندوم (همه پرسي) را تقديم مي دارد. الف) چرا رفراندوم (همه پرسي) ؟ رفراندوم يك شيوه و روش مراجعه به آرا عمومي دمكراسي مستقيم در جهت شناسايي و حق تعيين سرنوشت و احترام به حق جاكميت مردم مي باشد. اين حق در بيشتر اسناد بين المللي همچون منشور سازمان ملل- اعلاميه اعطاي استقلال به كشور ها و ملت ها اعلاميه جهاني حقوق بشر , ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق ميثاق بين المللي حقوق اجتماعي - اقتصادي - فرهنگي , پروژه قوانين و حقوق عام مربوط به آزادي و عدم تبعيض در زمينه حقوق سياسي , منشور حقوق و تكاليف اقتصادي, قطعنامه هاي سازمان ملل, رويه دولت ها و قوانين اساسي ملل متمدن, افكار عمومي , نهاد هاي جامعه مدني جهاني , به رسميت شناخته شده است. ب) ضرورت مراجعه به همه پرسي؟ مفهوم ابدي از قوانين بشري وجود ندارد و مردم پيوسته حق دارند قانون اساسي خود را مورد بازنگري قرار داده و يا آن را اصلاح كرده يا كلا تغيير دهند. هيچ نسلي نمي تواند نسلهاي بعدي خود را ملزم و تابع قوانين خود سازد. ( اصل 28 اعلاميه حقوق بشر و شهروند) 24 ژوئن 1973 و نيز سخنان آقاي خميني در بهشت زهرا در سال 1357 ملت ايران به دنبال انقلاب سال 1357 از طريق رفراندوم 12 فروردين سال 1358 حق طبيعي و مشروع خود در انتخاب نظام سياسي و حق تعيين سرنوشت را به اجرا گذاشت با گذشت بيش از 24 سال از آن حضور تاريخي, بافت جمعيتي ايران بكلي دگرگون شده و نسل جوان آگاه و هوشمند و علاقه مند به حاكميت ملي در وعده گاه تاريخي 12 فروردين 1358 حضور نداشت. از طرف ديگر شركت كنندگان در رفراندوم سال 58 تجربه و شناخت امروز خود از ظرفيت ها و قابليت هاي قانون اساسي 1358 را نداشتند از اين رو مراحعه به همه پرسي در راستاي احترام به حق حاكميت مردم و فراهم كردن زمينه هاي مشاركت فعال مردم در زندگي سياسي, اجتماعي, فرهنگي و اقتصادي بوده است و توان و قابليت هاي ملي را براي ايجاد همبستگي بيشتر و تقويت پايه هاي حاكميت ملي بسيج نموده, تماميت ارضي, استقلال و يكپارچگي كشور ايران در مقابل عوامل تهديد كننده و آسيب رسان بيمه مي كند. پ) چرا امروز(اكنون) ؟ 1- مردم ايران و به خصوص نسل جوان , كه حضور فعال آن در زندگي سياسي موجب شادابي و پويايي جامعه مي باشد و حتي مقامات و مسوولان نظام با بيانات و به شيوه هاي مختلف ضرورت انجام اصلاحات عميق و سازنده براي رفع مشكلات اساسي جامعه و رفع موانع توسعه پايدار مستمر را مورد تاكيد قرار داده اند. از آنجا كه كارشناسان , صاحبنظران نظريه پردازان مسائل اجتماعي سياسي, اقتصادي , فرهنگي, نسبت به قابليت و توانمندي از كارشناسان حل بحرانهاي اقتصادي, اجتماعي, سياسي موجود را در توسعه سياسي , فرهنگي جامعه دانسته و مردم هوشمند ايران بعد از حضور فعال در چندين انتخابات با عدم استقبال از انتخابات شوراي شهر نارضايتي و عدم اعتماد خود نسبت به روند اصلاحات هدايت شده بعد از جنبش دوم خرداد را آشكار نمودند. 2- شرايط حساس منطقه كه اتكاي هر چه بيشتر حاكميت به آرا, رضايت و اراده مردم و از بين بردن شكاف بين حكومت و مردم (كه محلي براي حضور و مداخله عوامل آسيب رسان به استقلال كشور مي باشد) را به يك ضرورت مبرم تبديل نموده است. 3-شرايط مساعد جهاني و حضور فعال افكار عمومي در دفاع از مردم سالاري, صلح جهاني, مقابله با خشونت و تروريسم و پشتيباني از حاكميت مردم در مقابل هر گونه مداخله خارجي فرصت تاريخي براي اثبات قابليت ها توانمنديها و استعداد ملت ايران براي ارائه يك الگوي ملي در تقويت بنيانهاي دمكراسي (در منطقه و كاهش حضور مداخله نيروهاي فرا منطقه براي تاثير گذاري در تصميم سازي ها را ) فراهم آورده است. بنابراين برگزاري رفراندوم, فرصتي تاريخي براي ملت ايران مي باشد كه با تكيه به ارزشهاي فرهنگي و دست آوردهاي تاريخي مناسب ترين الگو براي تحكيم حاكميت ملي خود را فراهم آورد همچنين ايجاد امكان همگرايي منطقي در راستاي منافع ملي با حاكميت هاي ديگر و تقويت جايگاه سازمان ملل در ايفاي مسووليت خود از ديگر اولويت ها مي باشد. هر تاخيري در پاسخگويي مناسب و منطقي به اين ضرورت تاريخي جز تحميل هزينه سنگين به ملت ايران و مردم منطقه, نتيجه ديگري در بر نخواهد داشت. د) موضوع همه پرسي؟ از آنجا كه برگزاري همه پرسي براي حل مشكلات اساسي جامعه و برداشتن موانع توسعه كشور و تقويت حاكميت مردم است, لذا پرسش اصلي بايد به قدر لازم , دقيق طراحي شود تا با پاسخ آري يا نه اراده مردم جهت گيري خود را آشكار نمايد از اينرو و همانطوريكه قبلا اعلام شده است دو سوال اصلي به همه پرسي گذاشته مي شود: 1- آيا با استقرار جمهوري اسلامي موافق هستيد؟ 2- آيا با استقرار نظام مردم سالار موافق هستيد؟ ويژگي هاي اصلي نظام مردم سالار عبارتند از : 1- تضمين حق حاكميت واقعي مردم 2- تضمين كامل آزادي انتخابات مردم 3- تبعيت كامل حكومت از اراده مردم در كليه سطوح 4- تضمين پاسخ گويي همه مسوولان در مقابل مردم 5- تضمين نظارت موثر و كامل و مستمر مردم بر عملكرد نهادها و مسوولان 6- تضمين برابري واقعي مردم در مقابل قانون و رفع كليه اشكال (تبعيض) 7- استقرار يك نظام قضايي (كارآمد مستقل و بي طرف) عدالت گستر و تبعيض ستيز 8- تضمين آزادي بيان انديشه و مطبوعات 9- تضمين رعايت حقوق بشر طبق اعلاميه جهاني حقوق بشر و موازين بين المللي 10- تضمين اصل تفكيك قوا 11- تضمين دفاع و حمايت از منافع ملي 12- طراحي مهندسي يك نظام اقتصادي متناسب با استعدادها و امكانات و منابع ملي, توزيع عادلانه كار و ثروت, فراهم كردن امكان مشاركت همه مردم در زندگي اقتصادي و توزيع عادلانه فرصتها به تناسب نيازها و شايستگي ها جزئيات نظام مردم سالار توسط نمايندگان مردم در قانون اساسي تدوين, توسط مردم تصويب خواهد شد. ذ) برگزاري همه پرسي با نظارت سازمان ملل؟ ملت هوشمند و سربلند ايران از توانايي و تجربه سياسي لازم براي اداره كليه امور خود و از جمله برگزاري همه پرسي برخوردار مي باشند. بنابراين به نظر مي رسد كه هيچ مانع حقوقي و اجرايي براي برگزاري همه پرسي در سطح ملي وجود ندارد با اين وجود استفاده از امكانات, تجارب اعتبار سازمان ملل براي برگزاري هر چه بهتر و باشكوه تر , سالمتر و آزادتر, همه پرسي تاريخ ساز, ميسر خواهد بود. اعتبار جهاني اين همه پرسي را تضمين خواهد نمود. سازمان ملل كمك به برگزاري انتخابات و نظارت بر آن را بخشي از عمليات پاسداري از صلح تلقي مي كند همانطوري آقاى كوفي عنان در گزارش شماره ( A/551985- S/2001/544) به شوراي امنيت اظهار نموده است. سازمان ملل از زمان تاسيس خود براي ارتقاي ظرفيت هاي اداري - اجرايي دولتهاي عضو در برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه , شفاف و معتبر و نهاد هاي دموكراتيك كه بيش از 150 انتخابات برگزار شده در كشورهاي مختلف ايفاي نقش نموده است. از نظر دبير كل سازمان ملل توسعه پايدار تنها زماني محقق مي شود كه مردم به طور آزادانه و به صورت موثر در فرايند تصميم گيري ها , فعالانه مشاركت نمايد. و) ماهيت اين همه پرسي (همه پرسي مشورتي- همه پرسي تصويبي ). معمولا همه پرسي در دو مرحله و بصورت همه پرسي مشورتي و تصويبي برگزاري مي گردد مرحله اول همه پرسي جهت شناسي اراده واقعي مردم نسبت به اعمال حاكميت مي باشد در اين مرحله پاسخ با آري و نه مشخص مي گردد. اين مرحله را همه پرسي مشورتي مي خوانند. چنانچه اراده ملت ايران بر عدم استمرار نظام موجود تعلق بگيرد. در آن صورت مي بايستي در فرصت مناسب و منطقي مقدمات برگزاري انتخابات براي تدوين قانون اساسي و ارائه آن به مردم ايران فراهم گردد. مردم ايران از طريق همه پرسي دوم كه اصطلاحا همه پرسي تصويبي توصيف شده است نسبت به تصويب قانون اساسي جديد اقدام مي نمايد. هر ايراني شرافتمند, آزاد منش , معتقد به مردم سالاري و حاكميت ملي و وفادار به ارزشهاي ملي و فرهنگي ملتزم به تبعيت از اراده مردم در همه پرسي مشورتي و تصويبي مي باشد. عباس امير انتظام تهران - اول ارديبهشت1382

   نظر خود را اینجا وارد نمایید:  


جبهه دموکراتیک طوس(مشهد) @ Copyright 2000 - 2004


دفتر طوس