سامانه های خبری
  آزادیخواهان مشهد  
  پیک نت  
  خبرگزاری جبهه دمکراتیک  
  پیک ایران  
  امروز  
  ایران امروز  
  ایسنا  
  گزارشگر  
  خبر گزاری کار  
  بی بی سی  
  ایران خبر  
  خبر نامه گویا  
  خبر گزاری جبهه دموکراتیک  
 
ليست سايتها
  نهضت آزادي  
  گويا  
  تكتاز  
  هادي خرسندي  
  نيمروز  
  جبهه متحد دانشجویی  
  نبوی آن لاین  
  سايت مبارزان  
  مهندس طبرزدی  
  شورای فرهنگی  
  ایران امید  
  آژانس خبری آینده سازان  
  نشریه 18 تیر  
  و ...  
 
تماس و چت
ارسال پيغام بهYahoo Messenger یا هو مسنجر دفتر طوس
 
رادیوهای برون مرزی
  رادیو صدای ایران  رادیو صدای ایران  
  رادیو فردا  رادیو فردا  رادیو فردا  
  رادیو یاران  
 
آرشیو سایت
  06/01/2003 - 07/01/2003  
  07/01/2003 - 08/01/2003  
  08/01/2003 - 09/01/2003  
  09/01/2003 - 10/01/2003  
  10/01/2003 - 11/01/2003  
  11/01/2003 - 12/01/2003  
  12/01/2003 - 01/01/2004  
  01/01/2004 - 02/01/2004  
  02/01/2004 - 03/01/2004  
  03/01/2004 - 04/01/2004  
  04/01/2004 - 05/01/2004  
  05/01/2004 - 06/01/2004  
  06/01/2004 - 07/01/2004  
  07/01/2004 - 08/01/2004  
  08/01/2004 - 09/01/2004  
  09/01/2004 - 10/01/2004  
  10/01/2004 - 11/01/2004  
  12/01/2004 - 01/01/2005  
  01/01/2005 - 02/01/2005  
  صفحه اصلی  
  براي دريافت کتاب «سیر تحول و عوامل بحران مداوم آن» اثر دکتر حسن ماسالی اينجا را کليک کنيد
 
  براي دريافت کتاب « اقتدارگرايان عليه حقوق بشر » اثر حشمت الله طبرزدي اينجا را کليک کنيد
 
 

Free All Political Prisoners in Iran NOW
كيانوش ها مي مانند !


امروز وقتي خبر خودكشي كيانوش سنجري ، پسر جسور و گستاخ ايراني 22 ساله رو شنيدم كه با شور و نشاط وصف ناپذيري در فعاليتهاي سياسي و آزاديخواهانه شركت مي كرد و از هيچ تهديد و مصادماتي نمي ترسيد موهاي بدنم سيخ شد راستش ديگه نمي خواستم ادامه خبر رو بخونم و بي دريغ به ياد شاعر آزاديخواه ايراني فرخي يزدي مدير روزنامه ‹ پانزده بار توقيف شده › طوفان افتادم كه در زندان دست به خودكشي زد و اين شعر رو در آخرين لحظات به ياد روزنامه طوفان بر روي ديوار زندان نوشت :

هيـچ داني از چه روي خود را تزئين مي كنم بهــر ميدان قيـامت رخش را زين مي كنــم
مي روم امــشب به استقبـال مرگ مـرد وار تا سحــر با زندگاني جنگ خونين مي كنــم
نا مه حقگــوي طـــوفان را به آزادي مــــدام منتشر بي زحمت توقيف و توهين مي كنـم
مــــي روم در مجلـــس روحانيـــــون آخــرت وندر آنجــا بي كتـــك طرح قوانين مي كنــم


و نيز اين رباعي را مي گويد :



زين مجــلس تنگ در گشــودم رفتــم زنجيــر استبداد پاره نمـــــودم رفتـم
بي چيز و گرسنه و تهيدست و فقيـر زانسان كه نخست آمده بودم رفتـم


با خودم فكر مي كردم كه چه بلايي به سر ما ايرانيها اومده كه سرنوشت بيشتر جوانهاي ما يا بايد اعتياد ، دزدي و قاچاق باشه يا خودفروشي و فقر و بيچارگي ، چند تا جوني هم كه همت مي كنند تا شايد با جسارت ها و شهامتهاي خودشون يه توفيقي در اوضاع مملكت بوجود بيارند با چنين وضعيتي روبرو مي شند كه بعد از كلي مبارزه و آزاديخواهي ناگزير پر گشودن به دنيايي ديگر رو بر زندگي ذلت بار كنوني بر گزينند ، داشتم با خودم فكر مي كردم كه حكومت مقصر اين اوضاع هست يا ما مردم ايران ؟ مقصر اصلي خود ما هستيم كه با وجود اين همه جوان گستاخ و شجاع ايراني كه از جونشون و مال و زندگيشون براي آزادي ايران و ايراني مايه مي گذارند با اونها چنين برخوردي مي كنيم ! اونها رو فراموش مي كنيم به اونها كم توجهي مي كنيم و قدر اونا رو نمي دونيم و يك بار به اونها لبيك نمي گيم ؛ اينقدر مي شينيم زمين و دست رو دست مي گزاريم كه جواناني مثل كيانوش دست به خود كشي بزنند و كشته بشند تا ما به خودمون بياييم و درباره اونها شعر بگيم و نوحه و ماتم بخونيم .

در حيـــرتم از مـــــرام اين مردم پست اين طايفــــه زنده كش مرده پــــرست
تا هست بكشندش با جفا و بيرحمي تا مرد ببرندش به نيكـي بر سر دست


ما رو چه شده كه با قهرمانان و پهلونان خودمون اينچنين مي كنيم ، مگه امثال كيانوش و دهها مبارز ديگه امروز مملكت ما با كاوه هاي آهنگر و حدادها و دهها قهرمان ديگه ايراني چه فرقي دارند كه اونها رو با چنين بيرحمي هايي به استقبال مرگ و نيستي و فراموشي مي كشانيم ! مگر جواني كه زندگي خودشرو و جواني خودش رو براي ايران و ايراني در كف اقبال مي زاره چه چيزي از ما مي خواد كه از دادن اون دريغ مي كنيم ؟ جز يه كمي توجه و يه لبيك در حمايت از اقدامات اون ، وقتي يه گروه سياسي براي زنداني هاي خودش همه حمايتهاي ملي و بين المللي رو پشت سر داره و يه گروه ديگه كسي رو نداشته باشه كه حمايتش كنه ؛ مگه غير از ايني كه هست بايد باشه ؛ وقتي نقض حقوق بشر براي يه عده باشه و براي يه عده نباشه مگه غير از هميني كه هست ميشه !


نارفيقــان چــون به يكرنگان دو رنگي مي كنند از چــــه تفســير دو رنگي را زرنگي مي كننـد
در مقــــام صلـــح اين قــوم گر سپـــــر اندازند تيـغ بازي با سلحـــشوران جنـــــگي مي كننـد
ديــــو را خوانند همــسنگ پري هنگــام مهـــر روم را درگـاه كيـن همــرنگ زنگـــي مي كننـد
عرض و طول ارض را از بهر خود خواهند و بس با همـه فراخي روزي ، چشم تنگي مي كننـد
شيــر مـردي را اگــر ببينـند ايـن روبه وشــــان خـرد با ســـر پنجـه ي خوي پلنگـي مي كننـد
نام آزادي براي خويـش خواهنـــد به انحصـــــار بازي اين رل را حريفـــان با قشنگـي مي كنند

حقوق بشر شامل تمام افراد بشر مي شه نه شامل گروهاي هم فكر و گروهاي خودي ! اينرو به تمام اون كساني مي گم كه جواب نام هاي حمايتي ما رو براي متحصنين 27 مرداد نمي دهند و براي كساني ديگه دست و پا مي شكنند ؛ ما مخالف هر گونه نقض حقوق بشر هستيم براي هر كسي كه باشه ، و اميدواريم كه روزي همه مردم ايران به يك چشم ديده شوند و هيچ تبعيضي بين اونها نباشه ،


تپيدنهاي دلهــــا ناله مي شود آهسته آهسته رســــاتر گـــــر شــود اين ناله ها فــرياد مي گردد
فريادها چون قطرها در درياها ، پيوسته پيوسته چون موجي خروشان ، ويرانگر ظالمـــان مي گردد
ز بيـــداد فــــزون يكي آهنگر گمنـام و زحمتكش علمداري چون كاوه آهنگر و يكي ضحاك مي گردد
ز اشك و آه و ســــوز مردم ، زبنيـــاد جور و جفا آهن ز آب و آتش است كه دشنـه فولاد مي گردد
به ويراني اين اوضـــــاع هستــــم مطمئن ز آنرو ويراني چــــونكه از حد بگـــــذرد آباداني مي گردد



به اميد ايراني آزاد و مدرن

كاوه شيرزاد





منبع خبر: كاوه شيرزاد

   نظر خود را اینجا وارد نمایید:  


جبهه دموکراتیک طوس(مشهد) @ Copyright 2000 - 2004


دفتر طوس