سامانه های خبری
  آزادیخواهان مشهد  
  پیک نت  
  خبرگزاری جبهه دمکراتیک  
  پیک ایران  
  امروز  
  ایران امروز  
  ایسنا  
  گزارشگر  
  خبر گزاری کار  
  بی بی سی  
  ایران خبر  
  خبر نامه گویا  
  خبر گزاری جبهه دموکراتیک  
 
ليست سايتها
  نهضت آزادي  
  گويا  
  تكتاز  
  هادي خرسندي  
  نيمروز  
  جبهه متحد دانشجویی  
  نبوی آن لاین  
  سايت مبارزان  
  مهندس طبرزدی  
  شورای فرهنگی  
  ایران امید  
  آژانس خبری آینده سازان  
  نشریه 18 تیر  
  و ...  
 
تماس و چت
ارسال پيغام بهYahoo Messenger یا هو مسنجر دفتر طوس
 
رادیوهای برون مرزی
  رادیو صدای ایران  رادیو صدای ایران  
  رادیو فردا  رادیو فردا  رادیو فردا  
  رادیو یاران  
 
آرشیو سایت
  06/01/2003 - 07/01/2003  
  07/01/2003 - 08/01/2003  
  08/01/2003 - 09/01/2003  
  09/01/2003 - 10/01/2003  
  10/01/2003 - 11/01/2003  
  11/01/2003 - 12/01/2003  
  12/01/2003 - 01/01/2004  
  01/01/2004 - 02/01/2004  
  02/01/2004 - 03/01/2004  
  03/01/2004 - 04/01/2004  
  04/01/2004 - 05/01/2004  
  05/01/2004 - 06/01/2004  
  06/01/2004 - 07/01/2004  
  07/01/2004 - 08/01/2004  
  08/01/2004 - 09/01/2004  
  09/01/2004 - 10/01/2004  
  10/01/2004 - 11/01/2004  
  12/01/2004 - 01/01/2005  
  01/01/2005 - 02/01/2005  
  صفحه اصلی  
  براي دريافت کتاب «سیر تحول و عوامل بحران مداوم آن» اثر دکتر حسن ماسالی اينجا را کليک کنيد
 
  براي دريافت کتاب « اقتدارگرايان عليه حقوق بشر » اثر حشمت الله طبرزدي اينجا را کليک کنيد
 
 

Free All Political Prisoners in Iran NOW
وضعيت "طبرزدى" و دلايل اعتصاب غذاى وى؛ گفتگوي دويچه وله با وکيل و پسر حشمت طبرزدي

دويچه وله: زندانى سياسى، حشمت اله طبرزدى در اعتراض به بلاتكليفى خود دست به اعتصاب غذا در اوين زده است. طبرزدى در بند كارگرى اوين به سر ميبرد و از ساير زندانيان سياسى جداست. آقايان دكتر طاهرى و دكتر بهمنش وكلاى مدافع و على طبرزدى يكى از پسران ايشان به پرسش هاى دويچه وله در مورد پرونده و موقعيت آقاى حشمت اله طبرزدى پاسخ داده اند. گفت و گو: مهيندخت مصباحدويچه وله: آقاى طاهرى، روند پيگيرى پرونده آقاى طبرزدى تا به حال چگونه بوده است؟ناصر طاهرى: آقاى طبرزدى تقريبا حدود ۵ سال است كه در بازداشت به سر مى برد. قرارى كه براى ايشان صادر شده، وثيقه اى ست به مبلغ ۵۰ ميليون تومان كه همچنان تا اين لحظه ادامه پيدا كرده است. در حالى كه به نظر من كسى كه چند سال در بازداشت به سر مى برد، به طور قطع بايد قرارش سبك تر شود. مادر ايشان به من گفت ما با وجود اين، وثيقه را به دادگاه برده ايم اما موافقت نشد كه ايشان با قرار وثيقه آزاد شود. اين صحبتى بود كه هفته ى گذشته مادر و همسر آقاى طبرزدى با من در ميان گذاشتند كه با وجود بردن وثيقه به دادگاه و گويا دادگاه آن را نپذيرفته است. از چگونگى علت قبول نكردن آن ديگر اطلاعى ندارم.دويچه وله: مى توانيد از لحاظ حقوقى توضيح بدهيد كه چرا با وجود تعيين وثيقه باز زندانى در حبس باقى مى ماند؟ناصرطاهرى: به موجب قانون تشخيص وثيقه ى حاضره و اينكه ميزانش هم تطابق كامل با آن دارد يا نه با رييس دادگاه است. رييس دادگاه مى تواند وثيقه را بپذيرد يا نپذيرد و يا بنابر دلايل ديگرى با آن مخالفت ورزد. اما اينكه چطور شده وثيقه را به دادگاه برده اند و آقاى رييس دادگاه آن را نپذيرفته است، من تا اين لحظه از آن بى اطلاع هستم. چون اگر خود من وثيقه را به دادگاه مى بردم و درباره ى آن با من صحبتى مى شد، مى توانستم در جريان واقع شوم. ولى به دليل اينكه من در جريان آن نبوده ام، تا حدودى فهم مسئله را مشكل كرده است.دويچه وله: آيا شما نخواسته ايد به عنوان وكيل آقاى طبرزدى، اين موضوع را خودتان مستقيما از دادگاه و از قاضى دادگاه سوال كنيد؟ناصرطاهرى: بله. مى توان اين سوال را كرد و در آينده اين كار را هم خواهم كرد. شايد در هفته ى آينده، روزى با رييس دادگاه قرارى بگذارم و در اين مورد با او صحبت كنم. به خصوص اينكه ۴ الى ۵ سالى ست كه متهم بازداشت است، كه به نظر من بايد اين قرار وثيقه تبديل به قرار سبك ترى شود.دويچه وله: آقاى طاهرى، آيا موضوع درج مطالبى در پرونده ى آقاى طبرزدى كه تاكيد مى كند آقاى يونسى وزير اطلاعات دستور عدم آزادى ايشان را صادر كرده و حتا خواستار درنظرگرفتن مجازات سنگين براى او شده است، صحت دارد؟ آيا شما با مطالعه ى اين پرونده به اين موضوع برخورد كرده ايد؟ناصر طاهرى: تا آنجايى كه من با خواندن تمامى پرونده اطلاع دارم، چنين موضوعى كه آقاى وزير اطلاعات دستور به عدم آزادى ايشان داده باشند، وجود ندارد. به خصوص اينكه مسئله ارتباطى هم با وزير اطلاعات ندارد. وقتى پرونده در دادگسترى به خصوص در دادگاه انقلاب، مطرح شود، ظاهرا از دست وزارت اطلاعات خارج است. خود قاضى دادگاه است كه بايد راجع به اين موضوع تصميم بگيرد. در هرحال من به چنين چيزى در پرونده برخورد نكردم.دويچه وله: آيا شما اصولا با موكلتان ملاقات داريد؟ناصر طاهرى: بله. ۶، ۵ بار تا به حال با ايشان ملاقات داشته ام.دويچه وله: از جريان اعتصاب غذاى ايشان مطلع بوديد؟ناصر طاهرى: نخير، مطلع نبودم. خود ايشان از زندان به من تلفن زدند و گفتند، كه مدت ۸ روزى ست كه من دست به اعتصاب غذا زده ام، و ما هم از طريق خبرگزاريها و روزنامه ها متوجه اين موضوع شديم. الان دو هفته است كه اين اعتصاب همچنان ادامه دارد و خبرى از اين كه اعتصاب غذا شكسته شده باشد، هنوز به من نرسيده است.دويچه وله: ايشان به شما توضيح داده اند كه هدف يا انگيزه شان از اين اعتصاب غذا چيست؟ناصر طاهرى: هدف ايشان از اعتصاب غذا به خاطر تعيين تكليف شان است كه به نظر من متهمى كه ۵، ۴ سالى ست كه در زندان است، بايد سريع تر به پرونده اش رسيدگى شود و به دادگاه برود و يا با قرار ديگرى آزادش كنند. موكل من بلاتكليف است و همچنان در زندان مانده است.دويچه وله: شما بعد از مراحلى كه اين پرونده طى كرده ، موضوع نپذيرفتن وثيقه و بلاتكليف بودن آقاى طبرزدى، به عنوان وكيل ايشان قصد انجام چه اقدامى را داريد و اصولا از لحاظ قانونى چه ميتوان كرد؟ناصر طاهرى: آقاى بهمنش وكيل اول آقاى طبرزدى به رييس دادگاه رجوع كرده اند تا با ايشان صحبت كنند و ظاهرا موفق نشده اند. هفته ى آينده در يكى از اين روزها من قرارى خواهم گذاشت و شخصا با آقاى رييس دادگاه در اين زمينه صحبت خواهم كرد. چون حدود يك ماه قبل كه روز تشكيل دادگاه ايشان بود، من به دادگاه رفتم. رياست دادگاه در مرخصى به سر مى بردند و به همين خاطر محاكمه ى ما عملى نشد. از آن زمان تا كنون اخطار جديدى هم براى ما ارسال نگشته است تا ما بدانيم چه زمانى بايد آقاى طبرزدى محاكمه شوند.دكتر بهمنش، وكيل حشمت اله طبرزدىدويچه وله: آقاى بهمنش، پرونده ى آقاى طبرزدى كه شما وكيل مدافع ايشان هستيد، در حال حاضر در چه مرحله اى ست؟دكتر بهمنش: از نظر قضايى مى گويم كه معتقدم شايد اولين جرم شناس باشم و خوشحالم كه پرونده را در اختيار من گذاشتند و من آن را خواندم. آنچه كه مسلم است اينست كه من زيربناى كلمه ى «جرم» را در تمام اوراق نيافتم. جرم اركان خاصى دارد. عمل، ترك عمل، كه با قصد و نيت و آن هم سوء نيت، خالى از عيب و علت، انجام گرفته باشد. مشاهده كنيد چقدر دقيق تعريف ميشود! من در اينجا به جز گزارش كارشناسان كه مربوط به اطلاعات يا خود وزير ميباشند، ديگر چيزى نديده ام.من بهمنش اعلام ميكنم در پرونده هيچ برگه اى كه از نظر قضايى ارزش داشته باشد، وجود ندارد . بنابراين ايشان از نظر امنيت در زندان هستند.على، فرزند حشمت اله طبرزدىدويچه وله: شما تا كنون براى رسيدگى به وضع پدرتان چه تلاشهايى كرده ايد و اين تلاشها به چه نتايجى رسيده است؟على طبرزدى: هر تلاشى توانسته ايم كرديم. بارها به دادسرا رفته ايم. قبل از اعتصاب غذا، به طور مداوم به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مراجعه كرديم. متاسفانه شعبه تصميم گيرنده نيست و قوه قضاييه هم مستقل نيست. در اين ارگان اعمال نفوذ مى شود. براى همين هم تاكنون ما را سردوانده اند. احتمال دارد در چند روز آينده ما، چنانكه ايشان در بلاتكليفى بمانند، مقابل سازمان ملل به همراه با خانواده و دوستان ايشان تحصن كنيم.

   نظر خود را اینجا وارد نمایید:  


جبهه دموکراتیک طوس(مشهد) @ Copyright 2000 - 2004


دفتر طوس