سامانه های خبری
  آزادیخواهان مشهد  
  پیک نت  
  خبرگزاری جبهه دمکراتیک  
  پیک ایران  
  امروز  
  ایران امروز  
  ایسنا  
  گزارشگر  
  خبر گزاری کار  
  بی بی سی  
  ایران خبر  
  خبر نامه گویا  
  خبر گزاری جبهه دموکراتیک  
 
ليست سايتها
  نهضت آزادي  
  گويا  
  تكتاز  
  هادي خرسندي  
  نيمروز  
  جبهه متحد دانشجویی  
  نبوی آن لاین  
  سايت مبارزان  
  مهندس طبرزدی  
  شورای فرهنگی  
  ایران امید  
  آژانس خبری آینده سازان  
  نشریه 18 تیر  
  و ...  
 
تماس و چت
ارسال پيغام بهYahoo Messenger یا هو مسنجر دفتر طوس
 
رادیوهای برون مرزی
  رادیو صدای ایران  رادیو صدای ایران  
  رادیو فردا  رادیو فردا  رادیو فردا  
  رادیو یاران  
 
آرشیو سایت
  06/01/2003 - 07/01/2003  
  07/01/2003 - 08/01/2003  
  08/01/2003 - 09/01/2003  
  09/01/2003 - 10/01/2003  
  10/01/2003 - 11/01/2003  
  11/01/2003 - 12/01/2003  
  12/01/2003 - 01/01/2004  
  01/01/2004 - 02/01/2004  
  02/01/2004 - 03/01/2004  
  03/01/2004 - 04/01/2004  
  04/01/2004 - 05/01/2004  
  05/01/2004 - 06/01/2004  
  06/01/2004 - 07/01/2004  
  07/01/2004 - 08/01/2004  
  08/01/2004 - 09/01/2004  
  09/01/2004 - 10/01/2004  
  10/01/2004 - 11/01/2004  
  12/01/2004 - 01/01/2005  
  01/01/2005 - 02/01/2005  
  صفحه اصلی  
  براي دريافت کتاب «سیر تحول و عوامل بحران مداوم آن» اثر دکتر حسن ماسالی اينجا را کليک کنيد
 
  براي دريافت کتاب « اقتدارگرايان عليه حقوق بشر » اثر حشمت الله طبرزدي اينجا را کليک کنيد
 
 

Free All Political Prisoners in Iran NOW
شرق: غم عميقى بر چهره «عزت كاظمى» مادر ۷۵ ساله زهرا كاظمى نقش بسته بود. گويى گذر يك سال، ذر ه اى او را از عمق اين واقعه رها نكرده است. صداى هق هق گريه هاى وى ديروز در دومين جلسه دادگاه رسيدگى به اين پرونده، آنگاه كه تقاضاى قصاص مى كرد، چنان عميق و تازه بود كه گويى تازه داغدار شده است. مى گفت: «مى خواهم كسانى كه فرزندم را به قتل رساندند، قصاص شوند، تنها تقاضايم قصاص است، من جسد دخترم را ديدم، اين چه فردى بود و چه دينى داشت كه بدون دليل فرزندم را كشته است.»
آنگاه كه قاضى فراهانى از او پرسيد كه آيا از «م .ر-الف» بازجوى وزارت اطلاعات شكايت دارد، نيز چنين گفت: «آن كسى كه بر مغز دختر من زده بايد قصاص شود. از من خواستند كه براى دفن سريع دخترم رضايت بدهم» و ديگر هق هق گريه مجال نداد.بازجوى ۴۳ ساله وزارت اطلاعات نيز آنگاه كه پشت تريبون براى دفاع از خود قرار گرفت گرچه ابتدا آرام و خونسرد مى نمود اما در پايان دفاعيات خود كه قاطعانه اتهام قتل زهرا كاظمى را رد مى كرد، با كف دست راست خود ۶ بار بر روى ميز كوبيد و با صدايى آميخته با بغض چنين گفت: «من همه كسانى را كه به طور عمدى يا سهوى يا از روى قصور، من را متهم كردند، به فاطمه زهرا(س) و فرزندان نازنينش حواله مى دهم.
بنده از پرسنل با ۲۱ سال سابقه خدمت هستم و در طول اين دوران دست روى احدى بلند نكرده ام.» بغض آلودى صداى متهم قوى تر شد: «من در اينجا كتاب الله و فرزندان رسول خدا را حكم قرار مى دهم بين خودم و آقاى رشادتى. من دست روى كلام الله گذاشته ام...»بازجوى وزارت اطلاعات در صحنه ديگرى از جلسه دادگاه نيز عصبانى شد. آنجا كه قاضى متعاقب سخن قاسم شعبانى وكيل متهم متوجه حضور سفير كانادا در جلسه دادگاه شد و سئوال كرد كه مگر آنها در جلسه حضور دارند، اين پرسش قاضى، واكنش متهم را برانگيخت.
وى با عصبانيت فرياد زد: «قاضى نمى داند كه سفير كانادا در جلسه هست. من سوژه شده ام.» در اين لحظه متهم در حالى كه فريادى كشيد از اتاق بيرون رفت. حدود ۱۵ دقيقه بعد وى به جلسه دادگاه برگشت و از همه عذرخواهى كرد. قاضى فراهانى گرچه آرام بود اما گهگاه تذكر مى داد كه وكلاى اولياى دم زهرا كاظمى خارج از كيفرخواست توضيح مى دهند. شيرين عبادى به اتفاق عبدالفتاح سلطانى، محمد سيف زاده و محمدعلى دادخواه به طور جداگانه طى سخنانى موضوع نقص تحقيقات در پرونده و وجود ابهامات فراوان در آن را مطرح و براى كشف حقيقت و رفع ابهام در پرونده خواستار احضار ۲۰ مقام مسئول و مطلع اين پرونده شدند.جعفر رشادتى نماينده مدعى العموم نيز تاكيد داشت كه وى از كيفرخواست تنظيم كرده اش دفاع مى كند و بر ادعاى خود مبنى بر وقوع قتل شبه عمد زهرا كاظمى از سوى «م .ر.الف» از پرسنل وزارت اطلاعات تاكيد دارد.دومين جلسه دادگاه رسيدگى به پرونده زهرا كاظمى ديروز در فضايى همراه با تشنج برگزار شد و ادامه آن به جلسه امروز موكول شد.
• مادر زهرا كاظمى: فقط قصاص مى خواهم
در آغاز جلسه، جعفر رشادتى نماينده مدعى العموم گفت كه دادسراى عمومى و انقلاب تهران كماكان و مانند گذشته بر ادعاى سابق خود مبنى بر وقوع قتل زهرا كاظمى از سوى رضا. الف، از پرسنل وزارت اطلاعات تاكيد مى كند. وى با اشاره به نظرات ارائه شده از سوى پزشكى قانونى و پزشكان هيأت ويژه منتخب رئيس جمهور گفت: با توجه به مستندات ارائه شده از سوى اين پزشكان و نظرات هيأت مذكور، زهرا كاظمى پس از بازداشت تا زمان انتقال وى به بند مربوط به وزارت اطلاعات كه مورد معاينه قرار گرفته در سلامت كامل بوده است و ساعاتى كه مناقشه در آن وجود دارد، ساعاتى است كه در اختيار پرسنل وزارت اطلاعات بوده و افرادى كه طى آن ساعات، كاظمى در اختيار آنها بوده بايد پاسخگو باشند كه پس از تحقيقات انجام شده و صدور كيفرخواست اتهام وقوع قتل شبه عمد توسط متهم حاضر در دادگاه صورت گرفته و وى در اين زمينه مسئول است.
وى افزود: تاكيد من در دفاع از متن كيفرخواست بر روى خود اطلاعاتى است كه معاونت وزير اطلاعات و نامه اى به هيأت منتخب رئيس جمهور در ى بند قيد كرده كه «زهرا كاظمى در زمان تحويل به بند مربوط به وزارت اطلاعات، هيچ گونه اعتراضى مبنى بر بدرفتارى از سوى ماموران زندان اوين نداشته است. اما پس از آن زمانى كه به بيمارستان منتقل شد ديگر زنده بازنگشته است. ما متهم حاضر در دادگاه را مسئول مى دانيم و تقاضاى مجازات وى را داريم.» در اين هنگام قاضى فراهانى از مادر زهرا كاظمى خواست تا براى اظهارنظر خود نسبت به شكايت طرح شده اش صحبت كند.
مادر زهرا كاظمى: تنها تقاضايم قصاص است؛ دختر من مجوز داشته است. او را به چه مناسبتى گرفته اند؟ سينه وى سوخته و دست و پايش شكسته بود. من خود او را ديدم. من همين يك فرزند را داشتم؟ اين چه فردى بوده، چه دينى داشته كه بدون دليل فرزند مرا كشته است؟
قاضى فراهانى: شما به عنوان شاكى از آقاى رضا. الف متهم پرونده شكايت داريد؟
مادر زهرا كاظمى: من قاتل را نمى شناسم. فقط مى خواهم كسانى كه فرزند مرا به قتل رساندند، قصاص شوند.
قاضى: كيفرخواست تنها عليه يك نفر كه متهم به قتل شبه عمد بوده صادر شده آيا شما (مادر كاظمى) از اين فرد شكايت داريد؟
مادر زهرا كاظمى: آن كسى كه بر مغز دختر من زده بايد قصاص شود،. از من خواستند كه بايد براى دفن رضايت بدهم. (مادر كاظمى جمله خود را كامل نكرد و به شدت گريه كرد.) آيا اين اسلام است؟ اين گونه مى گفتند بايد رضايت بدهى. من فقط مى خواهم كسى كه فرزندم را كشته قصاص شود. همسر من از مرگ دخترم چندى پيش دق كرد و حال هيچ كس را ندارم. در اين هنگام شيرين عبادى وكيل اصلى اولياى دم زهرا كاظمى در پاسخ به سئوال مجدد قاضى گفت: مادر كاظمى از ايشان (رضا. الف) هم شكايت دارد و نيز از كسانى كه مسبب قتل دخترش بوده اند.
مادر زهرا كاظمى: «فرزند من بى تقصير بوده، وجدانتان را قاضى كنيد.»
قاضى فراهانى: هيچ موضوعى مبنى بر ضربه در سينه متهم در پرونده منعكس نشده است. آثار مشاهده شده كه مادر زهرا كاظمى از آن سخن مى گويد احتمالا ناشى از شوك وارده به وى در بيمارستان بوده است. نظريه پزشكى قانونى در خصوص كاظمى بى طرفانه بوده و علت اصلى مرگ كاظمى را شكستگى در جمجمه اعلام كرده است و نظريه هيأت رئيس جمهور هم اين بوده كه وى تنها از ناحيه پس سر مورد ضربه قرار گرفته است.
مادر زهرا كاظمى: من اين آثار را خودم ديدم. من براى تحويل گرفتن وسايل دخترم به اوين رفتم. از من پرسيدند آيا دخترت ديوانه نبوده؟ دختر من سالم بود. آنها با من هم برخورد كردند. من فقط قصاص مى خواهم، خود دانيد.
• درخواست شيرين عبادى براى احضار مسئولان و شاهدان
پس از آنكه عزت كاظمى به دليل بغض و گريه نتوانست ادامه سخن دهد، شيرين عبادى برنده جايزه صلح نوبل و وكيل اصلى اولياى دم زهرا كاظمى پشت تريبون قرار گرفت. وى در ابتدا اعتراض خود را به صلاحيت دادگاه اعلام كرد و خواستار رسيدگى به پرونده در دادگاه كيفرى استان شد.
شيرين عبادى: از نظر ما ضربه يا ضربات وارد شده به سر زهرا كاظمى عمدى بوده است. چگونه اتهامى كه به عنوان قتل تفهيم شده به يك باره و بدون دليل خاصى به قتل غيرعمد تقليل يافته است؟ نظر عزت كاظمى هم اين است كه هر كس كه فرزندش را به قتل رسانده بايد قصاص شود. در صورتى كه دادگاه توضيحى به ما، درخصوص صلاحيتش بدهد و خود را صالح بداند، من دفاعياتم را ادامه مى دهم.
قاضى فراهانى: اين دادگاه در مجتمع جنايى در چارچوب كيفرخواست صادره از طرف دادستان تهران تشكيل شده و براى رسيدگى به اين پرونده صاحب صلاحيت است.
شيرين عبادى: بنابراين ما حق اعتراض به اين موضوع را در مرجع تجديدنظر براى خود محفوظ مى دانيم. والا شما هم مى توانيد براى خود قرار عدم صلاحيت صادر كنيد و مكلف نيستيد در چارچوب كيفرخواست به اين پرونده رسيدگى كنيد.
بر اساس محتويات پرونده در روز دوم تير ماه سال يى هنگامى كه تعدادى از خانواده هاى دانشجويان بازداشت شده در مقابل زندان اوين جمع شده بودند، زهرا كاظمى كه از وزارت ارشاد براى تهيه عكس مجوز داشته اقدام به گرفتن عكس مى كند. اين موضوع توجه ماموران زندان را به خود جلب مى كند كه وى را پس از گفت وگويى دستگير و به قول خود به داخل زندان هدايت مى كنند.
در گزارش تهيه شده در روز ى تير ماه يى كه مبناى پرونده اتهامى زهرا كاظمى بوده، آمده است كه در مورخ ۸۲.4.2 ساعت ۴۰/۱۷ يك فرد ناشناس، خانم، با يك عدد دوربين عكاسى اقدام به عكس گرفتن از مردم اجتماع كرده در مقابل زندان اوين بودند، كرده است كه با رعايت تمام شئونات و با حضور افسر جانشين به داخل زندان هدايت، مى شود كه پس از احراز هويت، نام وى زهرا كاظمى بوده كه نام برده مشغول عكسبردارى از منطقه ممنوعه زندان بوده است.
جمله آخر اين گزارش با قسمت اول گزارش در تعارض است. البته جوهر جمله آخر نيز كه «نامبرده مشغول عكسبردارى از منطقه ممنوعه زندان بوده است» با جوهر جملات قبل فرق دارد و به نظر بعداً به متن گزارش الحاق شده در عين اين كه اين جمله روى امضاى گزارش نوشته شده است كه در اين راستا از دادگاه تقاضاى جلب نظر كارشناسان را داريم.
قاضى فراهانى: كيفرخواست اتهام قتل شبه عمد را در خصوص رضا. الف مطرح كرده و توضيح داده از بدو ماجرا به اين دادگاه مربوط نيست. در چارچوب كيفرخواست توضيح دهيد.
عبادى: من مى خواهم به اين موضوع برسم كه زهرا كاظمى چگونه كشته شده است. زهرا كاظمى بدون رعايت موازين قانونى دستگير شده بود. اگر هم حتى جرم مشهود كرده بود بايد به دادسرا اعزام مى شد نه زندان. در داخل محوطه، ماموران از كاظمى سئوال مى كنند و او مى گويد كه مجوز رسمى از ارشاد دارد و از خيابان و تجمع كنندگان عكس گرفته و خيابان منطقه ممنوعه نيست زيرا محل تردد است. او در اين حرف ها به بازداشت خود نيز اعتراض مى كند.
حسب گواهى شهود حدود ساعت يى همان روز، فردى به نام بخشى در جريان اين ماجرا و اعتراض كاظمى به دستگيرى اش حداقل يك ضربه به سمت چپ صورت او مى زند تا حدى كه حال كاظمى از روال طبيعى خارج مى شود و گريه كنان در گوشه اى مى نشيند.
در اين هنگام رشادتى، معاون دادستان تهران و نماينده مدعى العموم از قاضى اجازه خواست تا توضيحاتى ارائه دهد. وى گفت: به دليل اين كه اسمى در اين جا برده شد، بايد توضيح دهم كه ايشان هم احضار شدند و پس از تحقيقات براى وى نيز قرار منع تعقيب صادر شد.
در اين هنگام همه ى وكيل مادر زهرا كاظمى به اظهارات مطروحه اعتراض كرده و گفتند كه در زمان دفاع وكلا، حق اعتراض و اظهار نظر ندارد.
محمد سيف زاده ديگر وكيل اولياى دم زهرا كاظمى گفت: شما نماينده جامعه هستيد و در زمان دفاع وكلا حق اعتراض نداريد.
پاسخ معاون دادستان اين بود: من براى بيان اظهاراتم از قاضى اجازه گرفتم در عين حالى كه بايد بگويم در جريان اين ماجرا عده اى متهم بودند كه براى همه قرار منع تعقيب صادر شد و براى يك نفر يعنى متهم حاضر، قرار مجرميت. شما اگر به كيفرخواست نقص داريد، بگوييد. الان در ارتباط با مواردى كه قبلاً رسيدگى شده و خارج از چارچوب دادگاه و دفاع است، سخن مى گوييد.
وكلاى مادر زهرا كاظمى نيز پاسخ دادند: طرح خلاصه ماجرا خروج از چارچوب كيفرخواست نيست.
شيرين عبادى سپس ادامه سخن داد: ساعت ۳۰/۲۰ شب دوم تير ۸۲ زهرا كاظمى با عنوان «تحت نظر» به بند ۲۴۰ زندان اوين برده مى شود، بدون تفهيم اتهام و تنها با عنوان تحت نظر؛ كاظمى از سوار شدن به ماشين امتناع مى كند، در اين هنگام با كمك افسر نگهبانى و دو زندانبان او را داخل پيكان مى گذارند و به بند ۲۴۰ مى برند. پس از رسيدن به بند، مأموران زن چندين بار به او مى گويند كه از ماشين پياده شود، او پاسخ نمى دهد و متوجه مى شوند كه غش كرده و حالش به هم خورده است. سرباز نگهبان در بند ۲۴۰ را صدا مى كنند و به كمك دو زن زندانبان او را به بند مى برند .
قاضى فراهانى: تمام جزئيات موضوع از روز دوم تير ۸۲ تا روز مرگ كاظمى در پرونده است و دادسرا در خصوص متهمان مظنون در اين پرونده قرار منع تعقيب صادر كرده و تنها براى يك متهم قرار مجرميت صادر شده است. توضيحات شما جز اطاله دادرسى نتيجه ديگرى ندارد. اگر اظهاراتى در خصوص متهم پرونده و در چارچوب كيفرخواست داريد، ارائه دهيد. توضيحات شما توجيه قانونى ندارد.
عبادى: من بايد در دفاعياتم آزادى داشته باشم. وى همچنين به گزارش هيات ويژه رئيس جمهور براى بررسى اين پرونده اشاره كرد و گفت: طبق اين گزارش ساعت ۲۵/۲۲ دوم تير تقريباً دو ساعت بعد، كاظمى با وجود بدحالى در اين بند تا ساعت ۳۰/۲، روز ۳ تيرماه سال ۸۲ مورد بازجويى قرار مى گيرد و بازجويى ساعت ۳۰/۲ به اتمام مى رسد. سوم تير زهرا كاظمى جهت بازجويى به شعبه ۱۲ مستقر در اوين (دادسراى مستقر در اوين) منتقل مى شود كه بازپرس مذكور نيز گفته است «زهرا كاظمى هنگام بازجويى بسيار عصبانى بوده است». مشخص نيست شب قتل چه گذشته كه وضعيت وى اين گونه بوده است. در آن موقع بازپرس شعبه ۱۲ اتهام اقدام عليه امنيت ملى و انتقال اطلاعات به خارج و تهيه فيلم از ناآرامى ها را به زهرا كاظمى تفهيم و براى وى قرار بازداشت موقت صادر مى شود. با وجود اعتراض زهرا كاظمى به اين قرار، بازداشت وى در دادگاه نيز تائيد مى شود. گناه واقعى و دلايل اتهامات زهرا كاظمى چه بوده است كه با آن شكل دستگير شده و تا ساعت ۳۰/۲ بامداد بازجويى شده است؟ او يك خبرنگار به همراه مجوز رسمى از وزارت ارشاد بوده است.
قاضى فراهانى: پرونده اتهامى زهرا كاظمى مربوط به اين دادگاه نيست كه در اين رابطه سئوال مى كنيد.
در اين لحظه شيرين عبادى به ماجراى پرونده اى كه متهم فردى به نام مسعود كريمى فرزند محسن بوده، اشاره كرد و گفت: پرونده اى مطرح بود با عنوان اين كه مسعود كريمى متولد ۱۳۶۰در تاريخ ۲۶ خردادماه در ناآرامى هاى مربوط به آن روزها دستگير شده است در آن پرونده آمده بود كه كريمى گفته است «زهرا كاظمى به من پول داد تا كوكتل مولوتوف درست كنم». در آن پرونده عنوان شده كه كريمى مدت ۶ سال است كه مشغول خدمت سربازى است و از جمهورى اسلامى هم كينه دارد، دو روز قبل از ۲۴ خرداد اين زن او را تشويق به اغتشاش كرده و زمانى كه عكس زهرا كاظمى را به او نشان داده اند، گفته: بله آن زن همين است. اصلاً شخصى كه متولد سال ۶۰ باشد نمى تواند ۶ سال خدمت كرده باشد، هم اكنون نيز از سرنوشت پرونده اين فرد با نام مسعود كريمى هيچ خبرى نيست.
قاضى فراهانى: پرونده مسعود كريمى مربوط به اغتشاشات سال گذشته بود كه اين فرد با كوكتل مولوتوف دستگير شده و گفته بوده كه خانمى با اين مشخصات خود را خبرنگار و كانادايى معرفى مى كند و به وى طرز تهيه كوكتل مولوتوف را ياد مى دهد، خانم عبادى اين موضوع ربطى به اين پرونده ندارد، من هم اطلاع ندارم كه سرنوشت پرونده مسعود كريمى چه شد. فقط چند فتوكپى از اظهارات وى در پرونده موجود است.
عبادى: در ۳۱ خرداد مسعود كريمى گفته كه در شرايط بازداشت اين موضوعات را گفته است. حال بازگرديم به موضوع زهرا كاظمى؛ وى پس از دستگيرى مكرراً مى خواهد كه با سفارت تماسى گرفته شود، از پوشيدن چادر و زدن چشم بند خوددارى مى كند، تقاضاى ملاقات با وكيل دارد و اعتصاب غذا مى كند. تمام اين موارد در پرونده مندرج است. مخالفت مأموران زندان و نوع رفتار آنها برايش گران مى آيد، مقاومت مى كند و كتك مى خورد. برخى براى سرپوشى يك پرونده، پرونده ديگرى مى سازند و او را جاسوس خطاب مى كنند. در صفحه ۹۱۳ پرونده آمده كه انگشت كوچك، ناخن و بينى او ضرب ديده است. آيا همين موضوع براى اثبات شكنجه شدن زهرا كاظمى كافى نيست؟ من پيشنهاد مى كنم لباس هاى كاظمى را در دادگاه بياوريد تا ببينيد كدام قسمت هاى لباس پاره شده و خون آلود است. مادر كاظمى تقاضا دارد لباس هاى دخترش را تحويل بگيرد.
قاضى فراهانى: بعد از اتمام تصميم گيرى در مورد اين پرونده، تمام وسائل و لباس هاى كاظمى به مادرش تحويل داده خواهد شد. من و شما كارشناس نيستيم تا از شكل لباس ها و ميزان پارگى آنها موضوعى را تشخيص دهيم.
عبادى: قاضى در خصوص لباس هاى زهرا كاظمى نظر كارشناسان را نيز جلب كند. همچنين كميته ويژه منتخب رئيس جمهور در آن زمان در رسيدگى به ماجراى مرگ زهرا كاظمى درخواست كرده بود كه براى حفظ آثار جرم، از جسد وى عكس و فيلم تهيه شود و يك پزشك نيز از سوى اولياى دم مجاز باشد جسد را ببيند اما متأسفانه چنين عكس يا فيلمى تهيه نشد است.
قاضى فراهانى: چنين فيلم يا عكسى موجود نيست، تنها سه قطعه عكس وجود دارد كه در موقع كالبدشكافى گرفته شده و در پرونده الصاق شده است وكلا اگر پرونده را مطالعه كرده باشند حتما آن سه عكس را ديده اند.
شيرين عبادى در ادامه دفاعياتش به نامه خوشوقت مديركل مطبوعات و رسانه هاى خارجى وزارت ارشاد كه در رسانه ها نيز منتشر شد و نيز گزارش كميسيون اصل نود اشاره كرد و گفت: روز چهارم تيرماه سال ۸۲ با خوشوقت تماس گرفته مى شود و متعاقباً گفته مى شود دوم تيرماه يك خبرنگار را در حين جاسوسى گرفته ايم، وى اعتراف كرده است. اما در اين حين آنچه باعث مى شود اين ماجرا به نتيجه نرسد بدحالى زهرا كاظمى است، وى در تاريخ ۵تيرماه ۸۲ به كما مى رود و در اولين ساعت ششم تيرماه دچار مرگ مغزى مى شود.
جالب اينجاست كه در آن زمان قرار بازداشت موقت او به كفالت تبديل مى شود . پس از آن هم علت مرگ، سكته مغزى عنوان مى شود، بعد هم معلوم مى شود علت مرگ سكته نبوده است. اى كاش آن زمان به اولياء دم اجازه داده مى شد پزشك معتمدشان را در زمان كالبدشكافى معرفى كنند و اى كاش در آن زمان اجازه دفن داده نمى شد و جسد به كانادا منتقل مى شد؛ شايد در كشف حقيقت مؤثر مى افتاد.
تاكيد شيرين عبادى اين بود: اين پرونده نقاط ابهام فراوانى دارد و تا حقيقت كشف نشود، نمى توان در اين باره اظهارنظر كرد. درخواست ما اين است كه چند شاهد را كه نام آنها را خواهم گفت به عنوان مطلع در محضر دادگاه احضار كنيد و اظهارات آنها را بشنويد.
قاضى فراهانى در پاسخ به اين اظهارات شيرين عبادى گفت: مگر آقاى آرمين يا انصارى راد در زندان بوده اند؟ مطلع بايد با قضيه ارتباط موضوعى داشته باشد.
در اين هنگام سلطانى ديگر وكيل مادر زهرا كاظمى، گفت: مسئولان وزارت اطلاعات، توضيحاتى را به كميسيون اصل نود در اين باره داده اند بنابراين آقاى انصارى راد به عنوان رئيس وقت آن كميسيون مى تواند در مورد آن اظهارات شهادت دهد.
دادخواه نيز به عنوان ديگر وكيل اولياء دم زهرا كاظمى، عنوان كرد: شهادت بر شهادت در قوانين ما كاملاً پذيرفته شده است.
در ادامه دادگاه، سيف زاده براى انجام ادامه دفاعيات از مادر زهرا كاظمى، در جايگاه قرار گرفت.
سيف زاده: قاضى بايد مستمع اظهارات شاكى باشد و با سعه صدر به دفاعيات وكلا گوش دهد. حضور ما در دادگاه به هيچ عنوان به اين معنا نيست كه با اتهام مطرح در اين پرونده يعنى قتل شبه عمد موافقيم؛ اگر چنين استنباطى مى شود صحنه دادگاه را ترك مى كنيم. ما مى دانيم كه اين دادگاه به دنبال كشف حقيقت است بنابراين ارج گذارده و مانده ايم. چشم دنيا روى اين دادگاه است، بياييم و نگذاريم اين قتل به پاى نظام نوشته شود.
قاضى فراهانى: ما بر وظايف خود واقفيم.
سيف زاده ديگر وكيل اولياى دم پرونده دوباره به موضوع عدم صلاحيت دادگاه جنايى براى رسيدگى به اين پرونده اشاره كرد و گفت: اگر از ابتدا پرونده به دادگاه كيفرى استان ارجاع مى شد، ماجرا به اينجا نمى كشيد.
وى ادامه داد: محدوده اى كه زهرا كاظمى در آن مشغول به عكسبردارى بوده را نمى توان منطقه ممنوعه به حساب آورد. همچنين در طول بازجويى وى اين اصرار بوده كه «تو جاسوسى» اين موارد همه جرم است. چنين پرونده هايى كه گه گاه مشاهده مى كنيم ناشى از توهماتى است كه اصل را بر مجرميت مى گذارد.
سيف زاده پس از قرائت گزارش هاى مختلف مجلس و هيات رئيس جمهور در اين باره گفت: بهتر است شهود پيشنهادى به دادگاه بيايند و اظهاراتشان را بگويند تا قضيه به كشف حقيقت نزديك شود. اينها مقامات رسمى هستند و بهتر است شهادتشان را بيان كنند.
در اين هنگام قاضى فراهانى از رشادتى، نماينده مدعى العموم و سرپرست دادسراى امور جنايى تهران خواست تا توضيحاتى درباره موضوع محمد بخشى رئيس حراست زندان اوين بدهد اما پس از آن گفت كه سلطانى براى ادامه دفاعيات در جايگاه قرار گيرد.
عبد الفتاح سلطانى ديگر وكيل اولياى دم زهرا كاظمى نيز طى سخنانى درباره مدارك موجود در پرونده گفت: يكى از مقامات زندان گفته است كه يكى از قضات در صدد گرفتن كيف زهرا كاظمى بر مى آيد؟
بحث تحت نظر قرار دادن در مورد ضابطان دادگسترى است، در حالى كه قاضى دادگاهى كه دستور تحت نظر داده است كه با هيچ يك از موازين قانونى وفق نمى كند زيرا زهرا كاظمى به طور غيرقانونى بازداشت شده و صدور غيرقانونى قرار بازداشت بدون دليل جرم است.
سلطانى با اشاره به گزارش اطلاعات ناجا، گفت: زهرا كاظمى گفته بود وقتى در زندان اوين بودم با من بدرفتارى شده است و مورد ضرب و شتم قرار گرفتم و ناجا از او اخذ گزارش كرده و حتى با دست خط خود او به صورت مكتوب آورده است.
اين وكيل مدافع ولى دم با اشاره به صفحه ۱۱ى۵ با اشاره به اظهارات خانمى از ماموران اطلاعات ناجا، اظهار داشت: زهرا كاظمى به اين مامور اطلاعات ناجا گفته بود «بينى ام و انگشت شست و انگشت پايم را شكسته اند» كاظمى آن مطالب را خود به صورت گزارش به تحرير درآورد.
سلطانى افزود: ناجا وظيفه داشته مسائل را به مقامات اعلام كند و كاظمى را به پزشكى قانونى معرفى كردند. آيا اگر اين كارها را انجام مى دادند، اين اتفاق مى افتاد؟
وى با اشاره به عدول برخى افراد از اظهارات خود، اظهار داشت: دادسرا صرف عدول برخى از شهود از شهادت را دليل بر صحت اظهارات بعدى آنها دانسته اند، چرا فقط به اظهارات سربازان اكتفا كردند نه شهادت اوليه آنها.
سلطانى با بيان اينكه «وزارت اطلاعات و سازمان زندان ها هر يك عليه ديگران مدعى هستند» افزود: چرا به اين ادعاها يك طرفه رسيدگى كرديد؟
وكيل مدافع ولى دم در مورد زمان ضربه وارد شده به زهرا كاظمى گفت: احتمال اينكه ضربه قبل از۴ يا ۵ تير ماه وارد شده باشد، قوى است و به احتمال قوى ضربه در پنجم تير ماه اتفاق افتاده است. اين كه ضربه در دوم و سوم تير ماه نيز وارد شده باشد بعيد به نظر مى رسد.
سلطانى با اشاره به زمان مابين اثبات ضربه و مشاهده علايم گفت: سن فرد و نوع و مكانيسم ضرب ديدگى و علل زيادى در رابطه با اينكه ضربه در يك روز وارد شود و علايم در روزهاى ديگر ظاهر شود، وجود دارد ولى اگر كارشناسى ها برخلاف اوضاع و احوال جلسه باشد قاضى مى تواند تبعيت نكند و از اساتيد در رشته هاى مختلف جهت اظهارنظر در مورد اينكه آيا در اين تاريخ ضربه وارد شده است يا خير، دعوت كند.
وى سپس با اشاره به نظريه كميسيون پزشكى گفت: دادسرا و دادگاه مى تواند زمان دقيق ضرب ديدگى را با تحقيقات قضايى مشخص كند. در حالى كه تاريخ ۲/۴/۸۲ ضربه قطعاً واقع شده هر چند ممكن است در روزهاى ديگر نيز ضرباتى واقع شده باشد. چرا به گزارش رئيس اداره حفاظت و اطلاعات زندان ها كه بخشى زير مجموعه آنهاست، توجه مى شود اما از اظهارات وزارت اطلاعات استفاده نمى گردد؟
وكيل مدافع ولى دم در پايان دفاعيات خود تقاضاى صدور دستور نسبت به نقص تحقيقات و احضار مسئولان مطلع توسط وكلاى ولى دم به دادگاه و اظهار نظر نسبت به صلاحيت و عدم صلاحيت دادگاه و مشاهده فيلم ها و لباس هاى زهرا كاظمى و بررسى آن در محل هاى پارگى جهت شناسايى اثر ضربات و نقاطى كه خون آلود بوده را از محضر دادگاه درخواست كرد.
محمدعلى دادخواه يكى ديگر از وكلاى مدافع مادر زهرا كاظمى در ادامه جلسه رسيدگى به پرونده زهرا كاظمى اظهار داشت: بزرگ ترين مشكل، آن جايى رخ داده است كه با وجود اين كه زهرا كاظمى نامه وزارت ارشاد را كه حكايت از آن داشته كه يك مرجع رسمى اجازه عكسبردارى به او داده بود در دست داشت، بازداشت و روانه زندان شده است.
وى افزود: سئوال من از دادگاه اين است؛ وقتى اتهام اوليه خانم كاظمى اقدام عليه امنيت داخلى عنوان شده است، آيا يك جاسوس بايد با يك قرار ى ميليون تومانى آزاد شود؟ وظيفه دادگاه كشف اين نكات است؛ لذا معتقدم پرونده دو حالت دارد؛ يا بايد براى تكميل تحقيقات به دادسرا احاله شود يا با توجه به ايراد عدم صلاحيت به دادگاه كيفرى استان با حضور ۵ قاضى ارجاع داده شود.
پس از پايان سخنان وكلاى اولياى دم زهرا كاظمى، متهم كه بازجوى وزارت اطلاعات است، در جايگاه قرار گرفت و تاكيد كرد كه اتهامات وارده را قاطعانه رد مى كند. سپس قاسم شعبانى وكيل وى به بيان لايحه دفاعيه خود پرداخت و مابقى آن به جلسه امروز واگذار شد.

   نظر خود را اینجا وارد نمایید:  


جبهه دموکراتیک طوس(مشهد) @ Copyright 2000 - 2004


دفتر طوس