سامانه های خبری
  آزادیخواهان مشهد  
  پیک نت  
  خبرگزاری جبهه دمکراتیک  
  پیک ایران  
  امروز  
  ایران امروز  
  ایسنا  
  گزارشگر  
  خبر گزاری کار  
  بی بی سی  
  ایران خبر  
  خبر نامه گویا  
  خبر گزاری جبهه دموکراتیک  
 
ليست سايتها
  نهضت آزادي  
  گويا  
  تكتاز  
  هادي خرسندي  
  نيمروز  
  جبهه متحد دانشجویی  
  نبوی آن لاین  
  سايت مبارزان  
  مهندس طبرزدی  
  شورای فرهنگی  
  ایران امید  
  آژانس خبری آینده سازان  
  نشریه 18 تیر  
  و ...  
 
تماس و چت
ارسال پيغام بهYahoo Messenger یا هو مسنجر دفتر طوس
 
رادیوهای برون مرزی
  رادیو صدای ایران  رادیو صدای ایران  
  رادیو فردا  رادیو فردا  رادیو فردا  
  رادیو یاران  
 
آرشیو سایت
  06/01/2003 - 07/01/2003  
  07/01/2003 - 08/01/2003  
  08/01/2003 - 09/01/2003  
  09/01/2003 - 10/01/2003  
  10/01/2003 - 11/01/2003  
  11/01/2003 - 12/01/2003  
  12/01/2003 - 01/01/2004  
  01/01/2004 - 02/01/2004  
  02/01/2004 - 03/01/2004  
  03/01/2004 - 04/01/2004  
  04/01/2004 - 05/01/2004  
  05/01/2004 - 06/01/2004  
  06/01/2004 - 07/01/2004  
  07/01/2004 - 08/01/2004  
  08/01/2004 - 09/01/2004  
  09/01/2004 - 10/01/2004  
  10/01/2004 - 11/01/2004  
  12/01/2004 - 01/01/2005  
  01/01/2005 - 02/01/2005  
  صفحه اصلی  
  براي دريافت کتاب «سیر تحول و عوامل بحران مداوم آن» اثر دکتر حسن ماسالی اينجا را کليک کنيد
 
  براي دريافت کتاب « اقتدارگرايان عليه حقوق بشر » اثر حشمت الله طبرزدي اينجا را کليک کنيد
 
 

Free All Political Prisoners in Iran NOW
نامه اي به مجامع جهاني حقوق بشر:اينجا كسي بر بالين خاك خفته استاينجا كسي بر بالين خاك خفته استبيست و پنج سال است كه سايه ي شوم مرگ و نيستي بر تارك سرزمين ايران سنگيني مي كند.روزي با جوخه هاي آتش،روزي با چوبه ي دار،روزي با دشنه و گلوله و روزي ديگر با فشارهايي سخت تر از شمشير داموكلس. در سرزمين ممنوع،آزادي مرگ و نيستي بيداد مي كند.
اينجا دوباره كسي سر بر بالين خاك نهاده است. اينجا دوباره نفس كشيدن يك دانشجوي مبارز،ممنوع شده است.او را با دشنه و چوبه ي دار فشارها و محروميت ها از پاي در آورده اند."امير سالاري" عضو پيشين شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه وليعصر رفسنجان،امروز نيست كه بگويد بر سر او چه آورده اند.او امروز نيست كه بگويد رئيس دانشگاه و اداره ي حراست،ادامه ي تحصيلش را علامت ممنوع زدند.او نيست كه بگويد شبانه،تك و تنها در منزل،در زير مشت و لگدهاي عمله هاي خشونت چه كشيده است.او امروز نمي تواند از ظلم هايي كه بر تن و روحش رفته است،سخني بگويد.او سكوت كرد و در سكوت قلبش از حركت بازايستاد.

چند آدم نما بايد به ياد بياورند كه با يك دانشجوي 22 ساله چه كرده اند كه قلبش از تپيدن عاجز ماند.اين نامه،ادعانامه اي است عليه كساني كه با فشارها و تصميمات زورگويانه ي خويش،توان ايستادن را از يك دانشجو سلب كردند.

سازمان ها و فعالين حقوق بشر!

نگذاريد آزادي ستيزان اينگونه آزادي خواهان را از پاي در آورند.دشمنان دانشجويان مبارز،شمشيرها را غلاف كرده اند و از روش هايي كه در ظاهر تميز و بهداشتي به نظر مي آيد؛پرواز را علامت ممنوع مي زنند و صاحبان پرواز را بر دست ها به سوي گور مي برند.

آهاي انسان ها!

در سرزمين ما،اميد در تابوت،مُردگي مي كند.در سرزمين ما زندگي مرده است،زندگي را سر بريده اند.اينجا بر سر دانشجويان آزادي خواه چنان مي آورند كه با قتل و جنايت،تنها تفاوتي ظاهري دارد.اينجا همه ي راه ها به بن بست نابودي وصل مي شود.

سازمان هاي مدافع حقوق بشر!

هر چند كه خلق چنين وضعيت وحشتناكي،از اراده ي چند فرد خارج است و بي ترديد سايه افكني اين اوضاع نابسامان،محصول انديشه هاي دگم و آزادي ستيز "توتاليتريسم اسلامي" است؛اما نمي توان از نقش كساني كه آگاهانه،به پايداري آن ياري مي رسانند،غفلت نمود.امروز"امير سالاري" دانشجوي مبارزي كه در زير فشارها و محروميت ها،تن خود را به خاك سپرده؛قطعا قرباني انديشه هاي آزادي ستيزانه اي با نام "جمهوري اسلامي" شده است ولي نبايد نقش كساني كه او را قرباني اين انديشه ها نمودند،فراموش كرد.

به همين سبب از شما فعالين حقوق بشر خواستارم كه نام مديران دانشگاه رفسنجان(محمدعلي دهقان،رئيس دانشگاه و محسن ارسلان،رئيس حراست دانشگاه) را كه در زمره ي عاملان سركوب و با فشارها و تصميمات خويش،جان يك جوان دانشجو را در معرض خطر قرار دادند؛حداقل براي محاكمه در وجدان افكار عمومي،ثبت نمائيد.

محمدرضا نسب عبداللهي

منبع خبر: jdipress

   نظر خود را اینجا وارد نمایید:  


جبهه دموکراتیک طوس(مشهد) @ Copyright 2000 - 2004


دفتر طوس