سامانه های خبری
  آزادیخواهان مشهد  
  پیک نت  
  خبرگزاری جبهه دمکراتیک  
  پیک ایران  
  امروز  
  ایران امروز  
  ایسنا  
  گزارشگر  
  خبر گزاری کار  
  بی بی سی  
  ایران خبر  
  خبر نامه گویا  
  خبر گزاری جبهه دموکراتیک  
 
ليست سايتها
  نهضت آزادي  
  گويا  
  تكتاز  
  هادي خرسندي  
  نيمروز  
  جبهه متحد دانشجویی  
  نبوی آن لاین  
  سايت مبارزان  
  مهندس طبرزدی  
  شورای فرهنگی  
  ایران امید  
  آژانس خبری آینده سازان  
  نشریه 18 تیر  
  و ...  
 
تماس و چت
ارسال پيغام بهYahoo Messenger یا هو مسنجر دفتر طوس
 
رادیوهای برون مرزی
  رادیو صدای ایران  رادیو صدای ایران  
  رادیو فردا  رادیو فردا  رادیو فردا  
  رادیو یاران  
 
آرشیو سایت
  06/01/2003 - 07/01/2003  
  07/01/2003 - 08/01/2003  
  08/01/2003 - 09/01/2003  
  09/01/2003 - 10/01/2003  
  10/01/2003 - 11/01/2003  
  11/01/2003 - 12/01/2003  
  12/01/2003 - 01/01/2004  
  01/01/2004 - 02/01/2004  
  02/01/2004 - 03/01/2004  
  03/01/2004 - 04/01/2004  
  04/01/2004 - 05/01/2004  
  05/01/2004 - 06/01/2004  
  06/01/2004 - 07/01/2004  
  07/01/2004 - 08/01/2004  
  08/01/2004 - 09/01/2004  
  09/01/2004 - 10/01/2004  
  10/01/2004 - 11/01/2004  
  12/01/2004 - 01/01/2005  
  01/01/2005 - 02/01/2005  
  صفحه اصلی  
  براي دريافت کتاب «سیر تحول و عوامل بحران مداوم آن» اثر دکتر حسن ماسالی اينجا را کليک کنيد
 
  براي دريافت کتاب « اقتدارگرايان عليه حقوق بشر » اثر حشمت الله طبرزدي اينجا را کليک کنيد
 
 

Free All Political Prisoners in Iran NOW
اطلاعیه شماره ۱۴تشکیلات برونمرزی جبهه دمکراتیک ایران

Representative of Iran Democratic Front Abroad
P.O. Box 60735, Potomac, MD 20859, USA
Tel: (301)792-3370
E-mail: HMassali@aol.com & alter-native@alter-native.ws
www.IranOmid.org


چهاردهم خرداد ۱۳۸۳ برابر با سوم ژ وئن ۲۰۰۴


اطلاعیه شماره ۱۴

هموطنان مبارز، مبارزین جنبش دمکراسی خواهی ایران:

سالها است که رژیم حاکم، هزاران زن ومرد آزادیخواه را با دهن کجی به معیار های انسانی و زير پا گذاشتن مبانی حقوق بشردر زندانهای مخوف و شکنجه گاههای خود در اسارت نگهداشته است؛

سالها است که مردم سراسر کشور از ابتدائی ترین حقوق انسانی و آزادیهای فردی و اجتماعی محروم شده اند؛

سالها است که فقر، فحشا و اعتیاد بوسیله دین فروشان حاکم در کشور ترویج یافته و پا به پای آن ترور و اختناق در کشور ريشه دوانيده است؛

سالها است که سر کردگان رژیم با اعمال واپسگرایانه و تروریستی خود، هویت فرهنگی و ملی ما را در عرصه بین المللی بزير سوال برده اند.

آیا رژیم جمهوری اسلامی با چنین ساختار وکیفیتی اصلاح پذیر است؟ آیا سرگردگان این رژیم را میتوان با «منطق» و «گفتگو» وادار نمود که به خواستهای دمکراتیک مردم مبنی بر انجام «رفراندوم» احترام بگذارند و«قدرت سیاسی» را به خود مردم واگذار کنند؟

با نزدیک شدن سالگرد 18 تیر، قبل از اینکه فراخوان شرکت درتظاهرات و همبستگی در مبارزه را اعلام کنیم، ضرورت دارد که دیدگاههای خود رادرباره شرایط و شیوه مبارزه باختصار مطرح سازیم:

به باور ما، این رژیم با چنین پیشینه تبهکارانه و ساختارارتجاعی و تروریستی اصلاح ناپذیر بوده و نمی توان آن را از طريق گفتگو و با نصیحت تغيیر داد. این رژیم فقط در برابر «قدرت سازمان یافته مردم» وبا گسترش و استمرار بخشیدن مبارزه مردم در سراسر کشور به زانو در می آید.

بنابراین، تلفیقی از مبارزه علنی و مخفی، ایجاد شبکه های سیاسی- تشکیلاتی- مبارزاتی مستقل، ولی همسو و همآهنگ درسراسر کشور، همچنین ایجاد جبهه وسیع دمکراسی خواهی بین نیروهای دمکرات داخل و خارج ازکشور از ضروریات مبارزه اجتماعی برای شرایط کنونی ایران است.

ما بسهم خود به مبارزین جوان و آزاداندیش ایران توصیه میکنیم که، باتوجه به تجارب گذشته، درشیوه سازماندهی و فنون مبارزه و مقابله بارژیم بازنگری کنند و با توهماتی که «اصلاح طلبان» درون حاکمیت بوجود آورده بودند، حرکت نکنند.

ما به همرزمان خود در داخل کشور پیشنهاد میکنیم که در ساختار و مناسبات تشکیلاتی و در تاکتیک های مقابله بارژیم تجدید نظر بعمل آورند و با تجدید سازماندهی، با شیوه عدم تمرکز واتخاذ تاکتیک های «مقابله های موضعی و عدم درگیری» و «سازماندهی گروههای کوچک»، حرکت در میان مردم و در مناطق حساس، موجبات فرسایش نیرو و پراکنده ساختن قوای سرکوبگر رژیم رافراهم سازند.

ما اعتقاد داریم که استراتژی مبارزه بايد بر مبنای سازماندهی اقشارمختلف جامعه درسراسرکشوربمنظور ایجاد قدرت متقابل اجتماعی وتدارک برای انجام اعتصابات عمومی و قیام مردم در سراسرکشور، فلج کردن قدرت مالی و دستگاه دیوانسالاری – نظامی رژیم باشد تا از طریق اعمال قدرت از پایه و بتوسط مردم، قدرت حاکم برکنار گردد.

ما اعتقاد داریم با چنین استراتژی و با اعمال قدرت سازمان یافته مردم، قادر خواهیم شد که «رفراندوم ساختار شکن» رابمرحله اجرا در آوریم.

همچنین ضرورت دارد که ما، مبارزین جنبش دمکراسی ایران، این حقیقت را دریابیم که تا زمانیکه نیروی های دمکرات درون کشور به نیروی سازمان یافته و قدرتمندی تبدیل نشده اند، هیچکدام از قدرتهای جهان از ما پشتیبانی نخواهند کرد و منافع و مصالح خود را بخاطر «دمکراسی خواهی مردم ایران» بمخاطره نخواهند انداخت. بنابراین، برای کسب حمايت و برخورداری از همبستگی نیروهای دمکرات جهان نیز باید در بینش خود « توهم زدائی» کنیم.


باتوجه به نکات مطروحه دربالا، بسهم خود از همه مردم آزاد اندیش ایران، افراد و سازمانهای طرفدار دمکراسی و حقوق بشر در داخل و خارج از کشور دعوت میکنیم که با سنجش نیرو و امکانات خود، با اتخاذ شیوه های کارساز، در روز 18 تیر، انزجار خود رانسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران ابراز دارند.


خواستهای مرحله ای ما عبارتند از:


۱ - آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی

۲- اخراج نمایندگان جمهوری اسلامی از مجامع بین المللی


تشکیلات برونمرزی جبهه دمکراتیک ایران


   نظر خود را اینجا وارد نمایید:  


جبهه دموکراتیک طوس(مشهد) @ Copyright 2000 - 2004


دفتر طوس