سامانه های خبری
  آزادیخواهان مشهد  
  پیک نت  
  خبرگزاری جبهه دمکراتیک  
  پیک ایران  
  امروز  
  ایران امروز  
  ایسنا  
  گزارشگر  
  خبر گزاری کار  
  بی بی سی  
  ایران خبر  
  خبر نامه گویا  
  خبر گزاری جبهه دموکراتیک  
 
ليست سايتها
  نهضت آزادي  
  گويا  
  تكتاز  
  هادي خرسندي  
  نيمروز  
  جبهه متحد دانشجویی  
  نبوی آن لاین  
  سايت مبارزان  
  مهندس طبرزدی  
  شورای فرهنگی  
  ایران امید  
  آژانس خبری آینده سازان  
  نشریه 18 تیر  
  و ...  
 
تماس و چت
ارسال پيغام بهYahoo Messenger یا هو مسنجر دفتر طوس
 
رادیوهای برون مرزی
  رادیو صدای ایران  رادیو صدای ایران  
  رادیو فردا  رادیو فردا  رادیو فردا  
  رادیو یاران  
 
آرشیو سایت
  06/01/2003 - 07/01/2003  
  07/01/2003 - 08/01/2003  
  08/01/2003 - 09/01/2003  
  09/01/2003 - 10/01/2003  
  10/01/2003 - 11/01/2003  
  11/01/2003 - 12/01/2003  
  12/01/2003 - 01/01/2004  
  01/01/2004 - 02/01/2004  
  02/01/2004 - 03/01/2004  
  03/01/2004 - 04/01/2004  
  04/01/2004 - 05/01/2004  
  05/01/2004 - 06/01/2004  
  06/01/2004 - 07/01/2004  
  07/01/2004 - 08/01/2004  
  08/01/2004 - 09/01/2004  
  09/01/2004 - 10/01/2004  
  10/01/2004 - 11/01/2004  
  12/01/2004 - 01/01/2005  
  01/01/2005 - 02/01/2005  
  صفحه اصلی  
  براي دريافت کتاب «سیر تحول و عوامل بحران مداوم آن» اثر دکتر حسن ماسالی اينجا را کليک کنيد
 
  براي دريافت کتاب « اقتدارگرايان عليه حقوق بشر » اثر حشمت الله طبرزدي اينجا را کليک کنيد
 
 

Free All Political Prisoners in Iran NOW
نامه جمعي از مديران به خامنه ای در خصوص وضع اسف بار ستاد مبارزه با مواد مخدر

متن نامه :

چه كسي پاسخگو است ؟پاسخگوئي هنگامي امكان داردكه جايگاه مسئوليت كاملا تعريف شده باشد.ومسئوليتها هم بر اساس شايستگيها ولياقتها انتخاب وانتصاب گردد.حضرت ايت ا..خامنه اي كه امروز بر صندلي قدرت وحكومت تكيه زده ايد آيا مدانيد كه حتما هم ميدانيد در حكومت جنابعالي چه ميگذرد ؟ايا هنوز باور نداريد كه به دست نمايندگان منسوب به حضرتعالي در ستاد مبارزه با مواد مخدر چه جنايتهها وچه بخور بخورها كه نميشودوچه اختلاس ها كه با عنوان جانشين رئيس جمهور ونماينده رهبري در اين محل فساد رخ ميدهد .امروز ما به اين نتيجه رسيده ايم كه يا اطلاعات دروغ به جنابعالي مي دهند ‏يا بعضي از كسانيكه شما به انان اعتماد داريد ‏خود عامل اين فسادهها هستند كه هنوزبراي شما دستشان رو نشده است.ولي ما يقين داريم كه شمابا مواد مخدر ذاتا مخالف هستيدواز مبارزين اصلي و واقعي اين معضل اجتماعي هستيد.لذا بر خود لازم ميدانيم كه بعضي از حقايق را برايتان بازگو ميكنيم.

1ـ دبير فعلي ستاد از روزي كه به اين سمت منصوب شده اند بيش از 148حكم براي بستگان خود از قبيل برادر كوچكتردر سمت مدير كل دفتر روابط بين المل برادر زنش را در سمت هاي جانشين ومعاونت پشتياني ومدير كل دفتر رياست و...وهمسرش در سمت مشاور امور زنان وپسرعروس اش را در سمت نماينده هاي خود در چند دستگاه اجرايي وداماد برادرش را كه از بازنشتگان آموزش وپرورش مي باشد را در سمت مدير كل سمت دفتر بودجه ستاد ودهها نفر ديگر از بستگان درجه اول ودوم را در سمت هاي مختلف منصوب كرده است.

2ـ اين آقا (دبير ستاد)با همكاري برادر زن وبرادر خود يك ساختمان در خيابان نفت براي ستاد به مبلغ 5.5 ميليارد تومان خريداري نموده است ولي اسنادي رابر مبناي 8 ميليارد تومان به ذيحساب تحويل داده اند.كه هنوز هيچ دستگاه نظارتي هم به اين مسئله رسيدگي نكرده است ونمي كند نميكند .

3ـ در دوران اين آقا براي تمام مديران كه همهگي از بستگانش هستند يك دستگاه ماشين پژو پرشيا هديه داده است.

4ـ در سال اول مديريت ايشان براي تمام مديران خودش مبلغ 10تا20 ميليون تومان وام بلا عوض داده است.

5ـ رهبر عزيز‏ ماآنچه كه مي دانستيم خدمتتان تقديم نموديم.و اميدواريم با دستور صريح شما اين فسادها خاتمه يابد .

ضمنادبير ستاد خودش را جانشين رئيس جمهور معرفي نموده ومكاتباتي هم داشته است كه تصويرآنان را بپيوست تقديم ميداريم.
جمعي از مديران ستاد مبارزه با مواد مخدر
مورخ 11/3/83

   نظر خود را اینجا وارد نمایید:  


جبهه دموکراتیک طوس(مشهد) @ Copyright 2000 - 2004


دفتر طوس