سامانه های خبری
  آزادیخواهان مشهد  
  پیک نت  
  خبرگزاری جبهه دمکراتیک  
  پیک ایران  
  امروز  
  ایران امروز  
  ایسنا  
  گزارشگر  
  خبر گزاری کار  
  بی بی سی  
  ایران خبر  
  خبر نامه گویا  
  خبر گزاری جبهه دموکراتیک  
 
ليست سايتها
  نهضت آزادي  
  گويا  
  تكتاز  
  هادي خرسندي  
  نيمروز  
  جبهه متحد دانشجویی  
  نبوی آن لاین  
  سايت مبارزان  
  مهندس طبرزدی  
  شورای فرهنگی  
  ایران امید  
  آژانس خبری آینده سازان  
  نشریه 18 تیر  
  و ...  
 
تماس و چت
ارسال پيغام بهYahoo Messenger یا هو مسنجر دفتر طوس
 
رادیوهای برون مرزی
  رادیو صدای ایران  رادیو صدای ایران  
  رادیو فردا  رادیو فردا  رادیو فردا  
  رادیو یاران  
 
آرشیو سایت
  06/01/2003 - 07/01/2003  
  07/01/2003 - 08/01/2003  
  08/01/2003 - 09/01/2003  
  09/01/2003 - 10/01/2003  
  10/01/2003 - 11/01/2003  
  11/01/2003 - 12/01/2003  
  12/01/2003 - 01/01/2004  
  01/01/2004 - 02/01/2004  
  02/01/2004 - 03/01/2004  
  03/01/2004 - 04/01/2004  
  04/01/2004 - 05/01/2004  
  05/01/2004 - 06/01/2004  
  06/01/2004 - 07/01/2004  
  07/01/2004 - 08/01/2004  
  08/01/2004 - 09/01/2004  
  09/01/2004 - 10/01/2004  
  10/01/2004 - 11/01/2004  
  12/01/2004 - 01/01/2005  
  01/01/2005 - 02/01/2005  
  صفحه اصلی  
  براي دريافت کتاب «سیر تحول و عوامل بحران مداوم آن» اثر دکتر حسن ماسالی اينجا را کليک کنيد
 
  براي دريافت کتاب « اقتدارگرايان عليه حقوق بشر » اثر حشمت الله طبرزدي اينجا را کليک کنيد
 
 

Free All Political Prisoners in Iran NOW
اول اسفند ماه 1382 و پس از آن !؟ - دکتر محمود تهرانی

با وجود آنکه اکثريت مردم ايران روز اول اسفند ماه به پای صندوقهای رای نرفتند ، ولی سردمداران حکومت اسلامی بمانند هميشه آماری دروغين را ارائه دادند و سعی بر آن نمودند که مشروعيتی مردمی را برای خود دست و پا کنند .

دروغ گويی قشر آخوند امری جديد نيست . آنگاه که در راس قدرت نبودند ، دروغگويی اين جماعت خرافه آفرين بود ، ولی 25 سال است که با در دست داشتن اهرمهای قدرت و مال ملت ، آفت ايران شده اند و دروغهايشان جنايت آفرين شده است . بر همگان روشن و واضح است که آخـوندی که بجز خود پروردگاری را نمی شناسد ، بنا به مصلحت خود حاضر به جنايت ، به دزدی و به دروغ گويی اسـت !!!

بــاری 25 سال است که ما مردم ايران مبتلا به اين آفـتيم ! سخت وقت آن رسيده است که رفع آفت کنـيم ! آنچه ، در اين مرحله ، مهم به نظر می آيد اثبات واقعيات غم انگيز جامعه ايرانی نيست ، بلکه تلاش و تدبير بر آنچه بر مـاست ، تا هر چه زودتر رفع اين آفت کـنيم ! دير که شده است ، نگذاريم ديرتر از اين هم بـشود !

ايرانيان در هر کجا که باشند مسئول و موظف به مشارکت در اين تلاش هستند . همگان شاهدند که هم ميهنان داخل کشور هر روز حماسه می آفرينند و می روند که با نافرمانی ، مقاومت و مبارزه مداوم خود رژيم را بزانو درآورند . تظاهرات اعتراضی مردمی و کارگری اخير که بمانند هميشه با خشونت و شقاوت ددمنشان حامی آخونديسم مواجه شد و متاسفانه باز هم موجب قربانی شدن تنی چند از مردم گرديد ، شواهدی انکار ناپذير بر تداوم مبارزه ملت ايران هستند . بشارت که پس از شکست مفتضحانه جناح گرايی و اصلاح پذيری حکومت اسلامی ، مـردم ايران به اين نتيجه رسيده اند که تنها به همت مبارزه قاطعانه خود می توانند آينده را ترسيم کنند . ايجاد تشکلات و هسته های مبارزاتی در دستور العمل همه آزاديخواهان و مخصوصا نسل جوان و دانشجو قرار گرفته است و ديری نخواهد پاييد که شاهد شکفتن ثمره مبارزات اين عزيزان باشيم .

در برابر اينهمه ايثار و تلاش ، ما ايرانيان خارج از کشور نيز موظفيم که به رسالتی که بر دوش ما قرار گرفته است عمل کنيم . تنها شعار پراکنی و رجز خوانی کارگشا نيستند . بايد که آستينهايمان را بالا بزنيم و آنچنان که در خور است از خود و از امکانات وسيع خود مايه بگذاريم . کمکها و تلاشهای ما ايرانيان خارج از کشور می توانند بر حول محورهای متعددی باشند . بديهی است که بنا به دسترسی ما به جامعه بين المللی در درجه اول ما بهترين پيام رسانان هم ميهنان خود در داخل هستيم و هيچ فرصتی را نبايد در اين پيام رسانی هدر دهيم . بايد به مردم جهان و جهانيان برسانيم که خواست مردم ايران چيست و هشدار دهيم که حمايت از جماعتی که با خون مردم برجاست ، شراکت در جنايت است و وجدان و حافظه ملی مردم ايران هرگز اين چنين حمايتهايی را فراموش نخواهد نمود .

بجز رسالت پيام رسانی ، ما ايرانيان خارج از کشور بايد به کمک رسانی مستقيم نيز همت کنيم . کمک به مبارزان فعالی که نه تنها در خفقان و اختناق ، بلکه در تنگنای مالی و تسهيلاتی نيز بسر می برند ، لازم و ضروری است . ما می توانيم با زير چتر حمايت گرفتن اين عزيزان تلاششان را پرثمرتر کنيم . البته فراموش نبايد نمود که عزيزانی که در سياهچالهای رژيم بسر می برند ، صاحب خانواده و زن و بچه نيز هستند . در هنگامی که پدری و يا مادری ايثارگرايانه در راه بهروزی ميهن خود شکنجه و زندان اسلامی را می چشد ، فرزندان و بستگانش نه تنها بايد بر غم دوری و رنج آمده بگريند ، بلکه بايد با سختی روزگار و فقر و فلاکت نيز دست پنجه نرم کنند ! آيا قابل فهم و يا قابل قبول است که ما ايرانيان خارج از کشوری که به انتظار چشيدن شيره شيرين تلاش اين عزيزان هستيم ، چشمهايمان را ببنديم و در اين لحظات نياز و اضطرار در کنجی مفعول و بی تفاوت بمانيم ؟ فراموش نشود که پس از سرنگونی نظام اسلامی يکايک ما ايرانيان خارج از کشور خواستار بازگشت و مشارکت در امور اجتماعی و سياسی در ميهنمان هستيم !

اگر تا به امروز شايد فرصتی برای حرکت و يا فعاليت نبوده است و يا تفرقه و پراکندگی موجب دشواری انجام وظيفه شده بوده است ، ولی امروز و در دوران پس از افتضاح ترفند اصلاح گرايی و با توجه به تلاشهای همبستگی گرايانه ای که از جانب بسياری از نيروهای سياسی اپوزيسيون انجام گرفته است ، بهانه ای برای عدم مشارکت و کمک نرسانی ديده نمی شود . ديدگاهها مشخص شده اند و هدف مشترک در روست . اگر هم بواسطه آفت عدم اعتماد بديگری ( که بزر آن را جماعت آخوند در جامعه ريخته است ) نمی خواهيم بواسطه عمل کنيم ، بايد خود در تلاش باشيم که مبارزان و نيازها را بيابيم و آنچنان که بايد رفع نياز کنيم .

باشد که با تلاش و همت يکايک ما ايرانيان فردايی آزاد و آباد برای ميهنمان ايران ترسيم گردد . چرا که می دانيم که ترحم دشمن و يا بيگانه هرگز مشکل گشای ما نخواهد بود و تا برنخيزيم و نکاريم ، مزرعه ای آباد را درو نخواهيم کرد .

سوم اسفند ماه 1382
دکتر محمود تهرانی

   نظر خود را اینجا وارد نمایید:  


جبهه دموکراتیک طوس(مشهد) @ Copyright 2000 - 2004


دفتر طوس