سامانه های خبری
  آزادیخواهان مشهد  
  پیک نت  
  خبرگزاری جبهه دمکراتیک  
  پیک ایران  
  امروز  
  ایران امروز  
  ایسنا  
  گزارشگر  
  خبر گزاری کار  
  بی بی سی  
  ایران خبر  
  خبر نامه گویا  
  خبر گزاری جبهه دموکراتیک  
 
ليست سايتها
  نهضت آزادي  
  گويا  
  تكتاز  
  هادي خرسندي  
  نيمروز  
  جبهه متحد دانشجویی  
  نبوی آن لاین  
  سايت مبارزان  
  مهندس طبرزدی  
  شورای فرهنگی  
  ایران امید  
  آژانس خبری آینده سازان  
  نشریه 18 تیر  
  و ...  
 
تماس و چت
ارسال پيغام بهYahoo Messenger یا هو مسنجر دفتر طوس
 
رادیوهای برون مرزی
  رادیو صدای ایران  رادیو صدای ایران  
  رادیو فردا  رادیو فردا  رادیو فردا  
  رادیو یاران  
 
آرشیو سایت
  06/01/2003 - 07/01/2003  
  07/01/2003 - 08/01/2003  
  08/01/2003 - 09/01/2003  
  09/01/2003 - 10/01/2003  
  10/01/2003 - 11/01/2003  
  11/01/2003 - 12/01/2003  
  12/01/2003 - 01/01/2004  
  01/01/2004 - 02/01/2004  
  02/01/2004 - 03/01/2004  
  03/01/2004 - 04/01/2004  
  04/01/2004 - 05/01/2004  
  05/01/2004 - 06/01/2004  
  06/01/2004 - 07/01/2004  
  07/01/2004 - 08/01/2004  
  08/01/2004 - 09/01/2004  
  09/01/2004 - 10/01/2004  
  10/01/2004 - 11/01/2004  
  12/01/2004 - 01/01/2005  
  01/01/2005 - 02/01/2005  
  صفحه اصلی  
  براي دريافت کتاب «سیر تحول و عوامل بحران مداوم آن» اثر دکتر حسن ماسالی اينجا را کليک کنيد
 
  براي دريافت کتاب « اقتدارگرايان عليه حقوق بشر » اثر حشمت الله طبرزدي اينجا را کليک کنيد
 
 

Free All Political Prisoners in Iran NOW
پيام فضلي نژاد بازداشت شد

پيام فضلي نژاد: نويسنده و روزنامه نگاري كه از سال 1381 تحت تعقيب اطلاعا نيروي انتظامي قرار داشت و در آبانماه 1381 به مدت يكماه به زندان رفت: مجدداَ 3 اسفنداماه 1382 بازداشت و به مكان نامعلومي انتقال يافت .
فضلي نژاد پس از آزادي از زندان گروگان محفل اطلاعات موازي و ستاد موازي و ستاد قتل هاي زنجيره اي محسوب مي شد و هنگامي كه پس از يكسال در نامه هاي خصوصي به نويسندگان: روشنفكران و فعالان سياسي پرده از اقدامات و جزئيات برنامه هاي اطلاعات موازي در عرصهً فرهنگ و سياست برداشت بارها احضار و تهدي به بازداشت مجدد شد.

پيام فضلي نژاد از آذرماه 1381 با قيد وثيقه 150 ميليون توماني آزاد بود : اما هم چون تعدادي از فعالان فرهنگي و هنري ديگر مجبو به همكاري با نهادهاي رسانه اي ستاد قتل هاي زنجيره اي شده بود. فضلي نژاد پيش از آنكه بازداشت شود قصد داشت متن مفصل و افشاگرانه اي پيرامون چرايي و چگونگي نحوهً گروگان بودن يكسالهً خود ( پس از آزادي از بازداشت آبان تا آذر 1381) را در رسانه هاي دنيا منتشر كند و پرده از چگونگي انديشه ها و فعاليت هاي محفل اطلاعات موازي در ايران بردارد. گفته مي شود عناوين اصلي افشاگري فضلي نژاد به نحوهً اعتراف گرفتن از نويسندگان سينمايي و شكنجه هاي محقل فتل هاي زنجيره اي: چگونگي گروگان گرفتن فعالان فرهنگي و سينمايي پس از آزادي از زندان: روش هاي رسانه اي محفل اطلاعا موازي در مقاطع حساس و بحراني: ديدگاهها و اهداف محفل اطلاعات موازي دربارهً روشنفكران و ...... مي پرداخت.

گفته مي شود فضلي نژاد نسخه اي از تحليل افشاگرانه خود را به همراه سندهاي مربوطه نزد برخي از صاحبان رسانه هاي معتبر و روزنامه نگاران برجسته قرار داده است .

بازداشت پيام فضلي نژاد در حال انجام گرفت كه اين نويسنده از يكماه گذشته به محفل اطلاعات موازي رسماّ اعلام كرده بو كه از هرگونه ارتباط با آنها خودداري خواهد كرد. او گفته بود كه مقامات رسمي ايران را در جريان كليهً تخلفات و اقدامات تخريبي و فرهنگي – سياسي جريان قتل هاي زنجيره اي قرار خواهد داد.

پيام فضلي نژاد در هنگام بازداشت سردبير بخش فارسي هفته نامهً سينما: دبير تحريريهً هفته نامهً رويداد هفته و عضو انجمن روزنامه نگاران دنيا IFJ بود. از تاليفات سينمايي وي مي توان به كتاب هاي سينما: سياست: آزادي و دوئل با سينما اشاره كرد كه آسيب شناسي جنبش سينماي ايدئولوژيك ايران پس از انقلاب 1357 است.

   نظر خود را اینجا وارد نمایید:  


جبهه دموکراتیک طوس(مشهد) @ Copyright 2000 - 2004


دفتر طوس